Laatste nieuws

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt alle gemeenten op meer afval gescheiden in te zamelen. Ook Leerdam moet er voor zorgen dat er minder restafval overblijft. Het verbranden van restafval is slecht voor ons milieu. De andere afvalstromen zoals glas, plastic, blik en papier kunnen we recyclen. Leerdam haalt de landelijke normen voor het gescheiden inzamelen van afval niet. Om de norm in de toekomst wel te halen, veranderen we de manier van inzamelen.

Lees meer

 

WONEN

AAN DE BALIE

ONDERNEMEN

ER OP UIT

STADSKANTOOR

BESTUUR