Urgentieproces woningtoewijzing

Het begint met een melding

Medische en/of sociale omstandigheden kunnen aanleiding zijn om iemand voorrang te geven bij de woningtoewijzing. Als u meent dat op grond van uw persoonlijke situatie voorrang noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. Wij adviseren u daarvoor gebruik te maken van het meldingsformulier urgentie. Vult u dit zo volledig mogelijk in. Dit formulier kunt u ook opvragen bij het Wmo-loket of zelf ophalen bij de receptie. U ontvangt dan ook een aparte toelichting over de voorwaarden.

Afhankelijk van de problematiek kijkt dan de zorgconsulent of de indicatiesteller dan samen met u of het zinvol is een urgentieaanvraag in te dienen. De urgentie wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. De uiteindelijke beslissing over het verlenen van een urgentie wordt genomen door de gemeente.

Aan een urgentieaanvraag zijn legeskosten verbonden: 124,40 euro (peiljaar 2013). De aanvraag wordt pas in behandeling genomen, nadat u de leges heeft betaald.

Wmo-loket

Open op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt 's morgens ook bellen naar 0345 - 636 363. Of stuur een e-mail naar wmo@leerdam.nl.

U kunt ook een melding doorgeven via het digitale meldingsformulier.

 

WONEN

AAN DE BALIE

ONDERNEMEN

ER OP UIT

STADSKANTOOR

BESTUUR