Menu

Bekendmakingen

Hieronder vindt u onze meest recente officiële bekendmakingen. Een volledig overzicht kunt u bekijken op de landelijke website zoek.officielebekendmakingen.nl.

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste bekendmakingen die zijn geplaatst van de gemeente Leerdam? Meld u dan aan op mijnoverheid.nl voor de zoekfunctie met attenderingsfunctie. U ontvangt dan een mail als er nieuwe bekendmakingen zijn geplaatst.

DatumBekendmaking
24 nov 2017Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van de Klachtenverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
22 nov 2017Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro/ Bestemmingsplan Koenderseweg 3a te Leerdam.
22 nov 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 gemeente Leerdam
22 nov 2017Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro/ Bestemmingsplan Overboeicop ong te Schoonrewoerd.
22 nov 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 gemeente Leerdam
22 nov 2017Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro/ Bestemmingsplan Koenderseweg 3a te Leerdam.
22 nov 2017Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro/ Bestemmingsplan Overboeicop ong te Schoonrewoerd.
22 nov 2017Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoogeind 19 te Leerdam
22 nov 2017Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kerkelaantje 14a te Oosterwijk
17 nov 2017Evenementenvergunning Sinterklaasintocht
16 nov 2017Tijdelijke verkeersmaatregel Sinterklaasintocht
15 nov 2017Vooraankondigingen artikel 1.3.1 Bro/gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Leerdam West; locatie P.M. van Gentstraat 24; vervangen van het ter plaatse gevestigde verenigingsgebouw (Islamitische vereniging El Mouahidine)
15 nov 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplannen Broekgraaf fase 2 deelgebieden 2.4 en 2.5 en fase 4 deelgebieden 4.5 en 4.6 gemeente Leerdam
15 nov 2017Bekendmaking van de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Oud Schaik 2a” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPOUDSCHAIK2A-VG01)
15 nov 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplannen Broekgraaf fase 2 deelgebieden 2.4 en 2.5 en fase 4 deelgebieden 4.5 en 4.6 gemeente Leerdam
15 nov 2017Vooraankondigingen artikel 1.3.1 Bro/gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Leerdam West; locatie P.M. van Gentstraat 24; vervangen van het ter plaatse gevestigde verenigingsgebouw (Islamitische vereniging El Mouahidine)
15 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Kerkelaantje 4 a te Oosterwijk
15 nov 2017Gemeente Leerdam, Van Rechtswege verleende vergunning Laantje van Van Iperen 2 te Leerdam
15 nov 2017Bekendmaking van de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Oud Schaik 2a” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPOUDSCHAIK2A-VG01)
15 nov 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Drossaardslaan 72 te Leerdam
15 nov 2017Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Meent 58 te Leerdam
15 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning De Sorteur 1 t/m 35 en De Carreur 2 t/m 44 Broekgraaf fase 2c project 2.3 en 2.6 te Leerdam
13 nov 2017Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
8 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Vlietskant 28 te Leerdam
8 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Techniekweg 17a te Leerdam
8 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Keierskant 27 en 29 te Leerdam
8 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Oud Schaik 21 te Leerdam
8 nov 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Kortgerecht 34 te Schoonrewoerd
2 nov 2017Evenementenvergunning ten behoeve van Lingebokaal op zaterdag 11 november 2017
2 nov 2017Tijdelijke verkeersmaatregel Lingebokaal
1 nov 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplannen Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.7, fase 4 deelgebieden 4.8, 4.9a, 4.9 b, 4.10a en 4.10b gemeente Leerdam
1 nov 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplannen Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.7, fase 4 deelgebieden 4.8, 4.9a, 4.9 b, 4.10a en 4.10b gemeente Leerdam
1 nov 2017BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
1 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Kristallaan 2 t/m 10 en De Etser 1 t/m 25 te Leerdam
1 nov 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Molenlaan 1 te Leerdam
1 nov 2017Gemeente Leerdam, van rechtswege verleende omgevingsvergunning Noorderwoerd 2 te Schoonrewoerd
1 nov 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Groenstrook oostzijde Q. de Palmelaan te Leerdam
1 nov 2017Gemeente Leerdam, ingdiende aanvraag omgevingsvergunning nabij Michiel van Loonstraat 6 te Kedichem
1 nov 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Keierskant 4 te Leerdam
1 nov 2017Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schaikseweg 42 te Leerdam
1 nov 2017Gemeente Leerdam, Ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Raadsliedenstraat 120 te Leerdam
27 okt 2017Collectevergunning ZOA 25-03-2018 tot en met 31-03-2018
27 okt 2017Collectevergunning Longfonds 14-05-2018 tot en met 19-05-2018
18 okt 2017Collectevergunning Reumafonds 18-03-2018 tot en met 24-03-2018
17 okt 2017De gemeente Leerdam heeft een kennisgevingsformulier ontvangen inzake een incidentele festiviteit van Cafe de Zwaan voor zaterdag 28 oktober 2017.
9 okt 2017Ontheffing geluidhinder vanwege werkzaamheden perron Station Leerdam van 3 tot en met 6 november 2017
6 okt 2017Nadere regels Beschermd wonen en opvang gemeente Leerdam 2017
6 okt 2017Gemeente Leerdam, beschikking, Lingedijk 8 te Leerdam
6 okt 2017[Wijziging "Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Leerdam 2016"]
6 okt 2017Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Leerdam, vastgesteld door het college van de centrumgemeente Dordrecht 2017
6 okt 2017MANDAAT- EN BENOEMINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS JEUGDWET
4 okt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lisdoddelaan 45 te Leerdam
4 okt 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Broekgraaf fase 4 te Leerdam
4 okt 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Koenderseweg ong. te Leerdam
4 okt 2017Gemeeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Techniekweg 1 te Leerdam
4 okt 2017Gemeente Leerdam, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Prinses Amaliastraat 12 te Schoonrewoerd
4 okt 2017Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van artikel 2, eerste lid onder f, van het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
4 okt 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Broekgraaf, Keierskant kavel 4 + 5 te Leerdam
4 okt 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 211 te Oosterwijk
3 okt 2017Bekendmaking besluit naamgeving openbare ruimte
3 okt 2017Intrekking evenementenvergunning
2 okt 2017Besluit tot wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Leerdam 2016.
2 okt 2017Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening JeugdhulpLeerdam2016
29 sep 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplan Broekgraaf fase 4 deelgebied 4.7, gemeente Leerdam
29 sep 2017Regeling melden vermoeden misstand Drechtsteden/ Zuid-Holland Zuid 2016
29 sep 2017Richtlijn voor onderzoek na melding vermoeden misstand Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2016
29 sep 2017Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplan Broekgraaf fase 4 deelgebied 4.7, gemeente Leerdam
28 sep 2017Verordening Beschermd wonen en opvang gemeente Leerdam 2016
27 sep 2017Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
27 sep 2017De Burgemeester van de gemeente Leerdam maakt bekend dat hij op 25 september 2017 een evenementenvergunning heeft verleend aan Stichting Masa Depan Leerdam voor het organiseren van een evenement ter gelegenheid van 55 jaar Molukkers in Leerdam. Het evenement vindt op de volgende data, tijden en locaties plaats:
20 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lodewijk van Nassaustraat 7 te Leerdam
20 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 211 te Oosterwijk
20 sep 2017Stichting Oranje Fonds houdt een collecte in de week van 22 mei tot en met 26 mei 2018.
20 sep 2017Gmeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kortgerecht 34 te Schoonrewoerd
19 sep 2017De gemeente Leerdam heeft een vergunning verleend aan de werkgroep Insirah voor het organiseren van het Herfstfestijn op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017.
19 sep 2017De gemeente Leerdam heeft een kennisgevingsformulier ontvangen inzake een incidentele festiviteit van Hockey Club Leerdam voor zaterdag 23 september 2017.
19 sep 2017De gemeente Leerdam heeft een ontheffing afgegeven zoals bedoeld in artikel 35 van de Drank & Horecawet aan de heer M. Wennekers voor zaterdag 16 september en vrijdag 29 september 2017.
13 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Horndijk18 te Leerdam
13 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omngevingsvergunningaanvraag Oud Schaik 21 te Leerdam
13 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Groenstrook oostzijde Q. de Palmelaan te Leerdam
11 sep 2017Algemene subsidieverordening gemeente Leerdam 2015
8 sep 2017Regeling Opleiding en Ontwikkeling Avres
8 sep 2017Ziekteverzuimprotocol Avres Ambtenaren
8 sep 2017Gemeente Leerdam – technische wijzigingen CAR-UWO met ingang van 1 januari 2017 en 1 oktober 2017.
7 sep 2017BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER (Overheicop 33b te Leerdam)
7 sep 2017Regeling melden vermoeden misstand Avres
7 sep 2017BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ Avres 2017
6 sep 2017Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
6 sep 2017Plan van Aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeente grond
6 sep 2017Strategie aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeentegrond
6 sep 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning IJsvogellaan 24 te Leerdam
6 sep 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Narva 35 te Leerdam
6 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Burgemeester Meesplein 2 te Leerdam
6 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Violierlaan 7 te Leerdam
6 sep 2017Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
6 sep 2017Plan van Aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeente grond
6 sep 2017Strategie aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeentegrond
6 sep 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lingedijk 2 te Kedichem
6 sep 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Koningin Wilhelminalaan 46 te Kedichem
6 sep 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Prinses Amaliastraat 32 te Schoonrewoerd
6 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag, Europaplein 37 te Leerdam
6 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Loosdorp 40 te Leerdam
6 sep 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Broekgraaf fase 4 te Leerdam
31 aug 2017Collectevergunning Prinses Beatrix Spierfonds 10 september 2017 t/m 16 september 2017
31 aug 2017EK Levend Tafelvoetbal op vrijdag 29 september van 18:00 uur tot 23:00 uur op de binnenring van het Europaplein.
31 aug 2017Hollandse avond op zaterdag 16 september van 14:00 tot 01:00 op de binnenring van het Europaplein.
30 aug 2017Evenementenvergunning gemeente Leerdam: kermis Europaplein van 4 oktober tot en met 7 oktober 2017.
30 aug 2017Evenementenvergunning Kindervrijmarkt Europaplein vrijdag 22 september 2017
30 aug 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lingedijk 2 te Kedichem
30 aug 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning J.C. Rijsdijkstraat 20 te Leerdam
30 aug 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Laantje van Van Iperen 30 te Leerdam
30 aug 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Esdoornstraat te Leerdam
30 aug 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Laantje van Van Iperen 2 te Leerdam
30 aug 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Broekgraaf fase 2c project 2.3 en 2.6, gelegen direct ten noorden van de straat Broekgraaf
30 aug 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kerkweg 17 te Schoonrewoerd
30 aug 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Dokter Reilinghplein 12-14 te Leerdam
24 aug 2017Wijziging beleidsregels Minimabeleid Avres 2016