Menu

Bekendmakingen

Hieronder vindt u onze meest recente officiële bekendmakingen. Een volledig overzicht kunt u bekijken op de landelijke website zoek.officielebekendmakingen.nl.

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste bekendmakingen die zijn geplaatst van de gemeente Leerdam? Meld u dan aan op mijnoverheid.nl voor de zoekfunctie met attenderingsfunctie. U ontvangt dan een mail als er nieuwe bekendmakingen zijn geplaatst.

DatumBekendmaking
23 feb 2018Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
23 feb 2018Gemeente Leerdam ,verleende omgevingsvergunning Oud Scahaik ong., achter 1 t/m/ 31 Leerdam
22 feb 2018Besluit inzake het verlengen van het Sociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013 – 2017 voor onbepaalde tijd zolang er geen opvolger is
21 feb 2018Bekendmaking vastgesteld uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 gemeente Leerdam
21 feb 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Noorderveld 65 A te Leerdam
21 feb 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 4 te Leerdam
21 feb 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Vlietskant 30 te Leerdam
21 feb 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 4 te Leerdam
21 feb 2018Bekendmaking vastgesteld uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 gemeente Leerdam
20 feb 2018Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018
20 feb 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Recht van ter Leede 1 te Leerdam
20 feb 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Recht van ter Leede 1 te Leerdam
15 feb 2018Gemeente Leerdam, ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning Asterstraat 21 te Leerdam
14 feb 2018Gemeente Leerdam , Verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Broekgraaf kavel 01 Leerdam
14 feb 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Cornelis Verheuvelstraat 4 te Kedichem
14 feb 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 4 te Leerdam
14 feb 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Asterstraat 19 te Leerdam
14 feb 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Noordwal 13 te Leerdam
13 feb 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Oud Scahaik ong., achter 1 t/m/ 31 Leerdam
8 feb 2018Evenementenmelding
8 feb 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Hoek Willem de Zwijgerstraat en Oud Schaik Leerdam
2 feb 2018Kennisgeving ontvangst aanvraag 22012 Teststraat 1 te Test
2 feb 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Meent 58 te Leerdam
1 feb 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Drossaardslaan 72 te Leerdam
1 feb 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Diefdijk 45 te Leerdam
31 jan 2018Bekendmaking vastgestelde uitwerkingsplannen Broekgraaf fase 4 deelgebieden 4.5, 4.6, 4.8, 4.9a, 4.9 b, 4.10a en 4.10b gemeente Leerdam
31 jan 2018Bekendmaking vastgestelde uitwerkingsplannen Broekgraaf fase 4 deelgebieden 4.5, 4.6, 4.8, 4.9a, 4.9 b, 4.10a en 4.10b gemeente Leerdam
29 jan 2018BEKENDMAKING VASTSTELLING MANDAAT- EN VOLMACHTREGELING BEDRIJFSVOERINSGORGANISATIE VIJFHEERENLANDEN
25 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Markt 9, 11 en Hoogstraat 64 (verdiepingen) te Leerdam
24 jan 2018Regeling Werving en Selectie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
18 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 4 te Leerdam
18 jan 2018Evenementenkalender 2018
18 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Patrimoniumstraat 5 te Leerdam
18 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Diefdijk 45 te Leerdam
17 jan 2018Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning wijziging servicegebouw naar dienstwoning camping Recht van ter Leede 25 te Leerdam
17 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Molenlaan 1 te Leerdam
17 jan 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning J.T. Visserstraat 2 te Leerdam
17 jan 2018RAADSBESLUIT
17 jan 2018Aanwijzing belastingambtenaren.
17 jan 2018Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning wijziging servicegebouw naar dienstwoning camping Recht van ter Leede 25 te Leerdam
17 jan 2018RAADSBESLUIT
17 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Meent 58 te Leerdam
17 jan 2018Tarieventabel als bedoeld in de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten
10 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hoogstraat 64 te Leerdam
10 jan 2018Gemeente Leerdam, Omgevingsvergunningsvrij project Parallelweg 17 te Leerdam
10 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Markt 11 te Leerdam
10 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Markt 9, 11 en Hoogstraat 64 te Leerdam
10 jan 2018Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Patrimoniumstraat 5 te Leerdam
8 jan 2018AANWIJZINGSSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE LEERDAM
8 jan 2018Bekendmaking Wet milieubeheer (Nijverheidstraat 4)
8 jan 2018Bekendmaking Wet milieubeheer (Hoogstraat 46 te Leerdam)
29 dec 2017Bekendmaking vastgesteld uitwerkingsplan Broekgraaf 4 deelgebied 4.7, gemeente Leerdam
29 dec 2017Bekendmaking vastgesteld uitwerkingsplan Broekgraaf 4 deelgebied 4.7, gemeente Leerdam
29 dec 2017De gemeente Leerdam heeft een kennisgevingsformulier ontvangen inzake een incidentele festiviteit van HockeyClub Leerdam op zaterdag 13 januari 2018.
29 dec 2017De burgemeester van de gemeente Leerdam heeft een vergunning afgegeven voor de Nieuwjaarsduik op maandag 1 januari 2018 van 12:00 uur tot 15:00 uur.
27 dec 2017Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.
22 dec 2017VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LEERDAM 2018
22 dec 2017Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2018
22 dec 2017Verruiming openingstijden Leerdamse Turkse Arbeiders Vereniging Lingeplein 18 in Leerdam
19 dec 2017Ontheffing parkeren in de Van Naaldwijcklaan afgegeven .
13 dec 2017Vooraankondiging bestemmingsplan “Rozenstraat” in Leerdam
13 dec 2017Vooraankondiging bestemmingsplan “Rozenstraat” in Leerdam
13 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Hoogstraat 60 te Leerdam
13 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lodewijk van Nassaustraat 7 te Leerdam
13 dec 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Broekgraaf kavel 2 en 3 te Leerdam
13 dec 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Spoorstraat 7 te Leerdam
13 dec 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Drossaardslaan ong. te Leerdam
13 dec 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Cornelis Verheuvelstraat 4 te Kedichem
13 dec 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Broekgraaf kavel 01 te Leerdam
13 dec 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Diefdijk 45 te Leerdam
11 dec 2017Aanwijzingsbesluit volgens artikel 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Dorpsstraat 1 te Schoonrewoerd
6 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg 83 te Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lingedijk 211 te Oosterwijk
6 dec 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag J.T Visserstraat 2 te Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Burgemeester Meesplein 2 te Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Spiegellaan 8 te Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Hooikamp 45 te Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Koenderseweg ong. te Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, geweigerde omgevingsvergunning Violierlaan 7 te Leerdam
6 dec 2017Gemeente Leerdam, ontwerpbesluit ter inzage Drossaardslaan 64 te Leerdam
6 dec 2017Evenementenvergunning Kerstbraderie op zaterdag 9 en zondag 10 december 2017 in de binnenstad van Leerdam
6 dec 2017Collectevergunning SZOS Stichting Zendingsondersteuning Suriname 30-04-2018 t/m 05-05-2018
6 dec 2017Tijdelijke verkeersmaatregel Kerstbraderie op zaterdag 9 en zondag 10 december 2017
5 dec 2017Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten
5 dec 2017Inkoop- en aanbestedingsbeleid Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2017
4 dec 2017Financiële verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
1 dec 2017Evenementenvergunning Kerstmarkt Kedichem op 9 december 2017
1 dec 2017BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER (Vlietskant 24c te Leerdam)