Menu

Bekendmakingen

Hieronder vindt u onze meest recente officiële bekendmakingen. Een volledig overzicht kunt u bekijken op de landelijke website zoek.officielebekendmakingen.nl.

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste bekendmakingen die zijn geplaatst van de gemeente Leerdam? Meld u dan aan op mijnoverheid.nl voor de zoekfunctie met attenderingsfunctie. U ontvangt dan een mail als er nieuwe bekendmakingen zijn geplaatst.

DatumBekendmaking
29 mrt 2017Rectificatie van de bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan "Molenlaan 1” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPMolenlaan1-VS01)
29 mrt 2017Beschikking maatwerkvoorschriften en goedkeuringsbesluit UPD Laantje van Van Iperen 30 te Leerdam - Tuincentrum Het Westen
29 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Buizerdstraat 11 te Leerdam
29 mrt 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag De Geer 3,5 te Kedichem
29 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hendrik van Nassaustraat 40 te Leerdam
29 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Broekgraaf te Leerdam
29 mrt 2017Rectificatie van de bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan "Molenlaan 1” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPMolenlaan1-VS01)
27 mrt 2017Fietstocht evenement met een doorkomst door Leerdam op zondag 9 april.
27 mrt 2017Conceptwijziging verordening beschermd wonen en opvang gemeente Leerdam 2016
27 mrt 2017Bekendmaking wijzigingsplan Lingedijk 39, Kedichem
27 mrt 2017Bekendmaking besluit hogere waarde Wet geluidhinder: voor bouw woning aan Lingedijk 39, Kedichem
27 mrt 2017Verkeersbesluit Eenrichtingsverkeer Weegbreelaan
27 mrt 2017Bekendmaking wijzigingsplan Lingedijk 39, Kedichem
27 mrt 2017Bekendmaking besluit hogere waarde Wet geluidhinder: voor bouw woning aan Lingedijk 39, Kedichem
24 mrt 2017Evenementenvergunning Koningsdag
24 mrt 2017Evenementenvergunning braderie d.d. 25-03-2017 op het Dr. Reilinghplein te Leerdam
24 mrt 2017Tijdelijke verkeersmaatregel Koningsdag 2017
23 mrt 2017Gemeente Leerdam, collectevergunning Dierenbescherming 01-10-2017 t/m 07-10-2017
23 mrt 2017Incidentele festiviteit op zaterdag 25 maart 2017 in Partycentrum Schoonrewoerd
22 mrt 2017Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure Steenovenweg 4 te Schoonrewoerd - Bel Leerdammer B.V.
22 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Eksterlaan 48 te Leerdam
22 mrt 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Spoorstraat 7 en 9 te Leerdam
22 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Buizerdstraat 11 te Leerdam
22 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hoogeind 28 a te Leerdam
22 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Esdoornstraat thv 21 Leerdam
22 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Generaal Pironstraat 22 te Leerdam
22 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Industrieweg 22 te Leerdam
21 mrt 2017Evenementenvergunning afgegeven voor de Voorjaarskermis 29 maart 2017 t/m 1 apil 2017 op het Voorwaartsveld
20 mrt 2017Verkeersbesluit Snelheidsbeperking en parkeerverbodszone Populierstraat
20 mrt 2017Verkeersbesluit Reconstructie kruising Tiendweg - Populierstraat
16 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Recht van ter Leede 20 te Leerdam
16 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Fonteinstraat 2a en 2b te Leerdam
15 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingetrokken omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 33 te Kedichem
15 mrt 2017Gemeente Leerdam, omgevingsvergunningsvrije aanvraag Eikstraat, Johan van Oldebarneveldstraat en Patrimoniumstraat te Leerdam
15 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingetrokken omgevingsvergunningaanvraag Overheicop 39 te Leerdam
15 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingetrokken omgevingsvergunningaanvraag Dorpsstraat 1 te Schoonrewoerd
15 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Koenderseweg ong te Leerdam
15 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Zwaansweg 2b te Kedichem
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Laantje van Van Iperen 30 te Leerdam
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Pijpenklopperstraat 23 te Leerdam
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Popoulierstraat / Tiendweg te Leerdam
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Zwaansweg 9 te Kedichem
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Fonteinstraat 23 te Leerdam
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hoogstraat 42 te Leerdam
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Overheicop 33b te Schoonrewoerd
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Zwaansweg 2b te Kedichem
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, Omgevingsvergunningsvrij project Eikstraat, Johan van Barneveldstraat en Patroniumstraat te Leerdam
9 mrt 2017Rectificatie Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Eksterlaan 48 in Leerdam (coördinatiebesluit; voormalige gronden van het Heerenlanden College).
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Techniekweg 26 Leerdam
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Noordwal 77 te Leerdam
9 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Voorwaartsveld 5 te Leerdam
9 mrt 2017Rectificatie Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Eksterlaan 48 in Leerdam (coördinatiebesluit; voormalige gronden van het Heerenlanden College).
9 mrt 2017Bekendmaking besluit hogere waarde Wet geluidhinder: voor negen woningen aan de Schaikseweg (bouwplan Meesterlaan) te Leerdam
9 mrt 2017Bomenverordening Leerdam 2010
8 mrt 2017Vooraankondigingen artikel 1.3.1 Bro/bestemmingsplan Leerdam, Oud Schaik 2a”
8 mrt 2017Bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan "Molenlaan 1” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPMolenlaan1-VS01)
8 mrt 2017Vooraankondigingen artikel 1.3.1 Bro/bestemmingsplan Leerdam, Oud Schaik 2a”
8 mrt 2017Bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan "Molenlaan 1” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPMolenlaan1-VS01)
1 mrt 2017Gemeente Giessenlanden, ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning Dorpsstraat 1 te Schoonrewoerd
1 mrt 2017Gemeente Giessenlanden, ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning Overheicop 39 te Leerdam
1 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Recht van ter Leede 4 te Leerdam
1 mrt 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lingedijk 163 te Oosterwijk
1 mrt 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Broekgraaf fase 4A-2 project Kleurrijk Wonen en Parczoom.
1 mrt 2017Aanvraag omgevingsvergunning Lingedijk 8 te Leerdam - Praxair N.V.
1 mrt 2017Bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan "Hoogeind 28a” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPHoogeind28a-VS01)
1 mrt 2017Gemeente Leerdam, ontwerpbeschikking project 3 Parczoom fase 4a Broekgraaf te Leerdam
1 mrt 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 33 te Kedichem
1 mrt 2017Bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan "Hoogeind 28a” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPHoogeind28a-VS01)
1 mrt 2017Gemeente Leerdam, ontwerpbeschikking project 3 Parczoom fase 4a Broekgraaf te Leerdam
22 feb 2017Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
22 feb 2017Mandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
22 feb 2017Incidentele festiviteit op zaterdag 11 maart 2017 bij de Hockey Club Leerdam
22 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit zaterdag 25 februari 2017 Restaurant Ouzerie Alexy's
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Eikstraat, Johan van Oldebarneveldstraat en Patrimoniumstraat te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Fonteinstraat 4 te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, geweigerde omgevingsvergunning Techniekweg 21 te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lingedijk 163 te Oosterwijk
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hendrik van Nassaulaan 40 te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Siemensstraat ong. te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Quirinus de Palmelaan thv 25 en 97 te Leerdam
22 feb 2017Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, beschikking, 4142 LD Leerdam
21 feb 2017Uitvoeringsregeling beloningshoofdstuk 3 CAR-UWO Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
21 feb 2017Verlofregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017
21 feb 2017Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
20 feb 2017AANWIJZINGSSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE LEERDAM
20 feb 2017Stagebeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
20 feb 2017AANWIJZINGSSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE LEERDAM
20 feb 2017Stageregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017
20 feb 2017Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
20 feb 2017Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
20 feb 2017Werktijdenregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Recht van ter Leede 20 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Loosdorp 2 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Overheicop 39 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Bloemenhof kavels 1-20 te leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Nijverheidstraat 6 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Keierskant, kavel 13 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Techniekweg 11 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Hooglandse Tiendweg 1 a te Kedichem
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg 68 B te Leerdam
14 feb 2017Mandaatregeling gemeente Leerdam 2017
14 feb 2017Plaatsingsbesluit Broekgraaf fase 1, gemeente Leerdam
13 feb 2017Beleidsplan gladheidsbestrijding (winter)periode 2016 tot 2019, gemeente Leerdam
9 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit
9 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit Partycentrum Schoonrewoerd
8 feb 2017Gemeente Leerdam, Van Rechtswege verleende omgevingsvergunning J.C. Rijsdijkstraat 16 te Leerdam
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Stationsweg 3 te Leerdam
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg Schoonrewoerd Leerdam
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Keierskant, kavel 13 te Leerdam
8 feb 2017Gemeente Giessenlanden, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kortgerecht 36 te Schoonrewoerd
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Lingedijk 141 Oosterwijk
8 feb 2017Gemeente Leerdam, Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkweg 3A te Schoonrewoerd
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Vlietskant 44 te Leerdam
6 feb 2017Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
3 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit Café de Zwaan
3 feb 2017Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning verpleeghuis/zorginstelling Lingesteyn
3 feb 2017Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
1 feb 2017Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Recht van ter Leede 28a
1 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Zwaanswijk 2b te Kedichem
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg 84 te Leerdam
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Vlietskant 44 te Leerdam
1 feb 2017Gemeente Leerdam, van rechtswege verleende omgevingsvergunning J.C. Rijsdijkstraat 16 te Leerdam
1 feb 2017Bekendmaking besluit naamgeving openbare ruimte (straatnaamgeving)
1 feb 2017Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Recht van ter Leede 28a
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg te Schoonrewoerd
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Broekgraaf 16 te Leerdam deel II
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Voorwaartsveld 5 te Leerdam
30 jan 2017Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2017
27 jan 2017Plaatsing in het GVOP (gemeenteblad)
27 jan 2017Plaatsing in het GVOP (gemeenteblad)
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Koenderseweg ong. te Leerdam
25 jan 2017Aanwijzingsbesluit volgens artikel 5 van de Verordening inzake de winkeltijden Leerdam 1996
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Koenderseweg ong. te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning N484 tot provincie Utrecht te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Broekgraaf t.h.v. 16 te Leerdam deel I
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Maria van Oranjestraat 5 te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Hoogeind 1 a te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Voorwaartsveld 5 te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Dorpsstraat 1 te Schoonrewoerd
25 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Recht van ter Leede 10 te Leerdam
25 jan 2017Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017 gemeente Leerdam
23 jan 2017BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
19 jan 2017Plaatsingsbesluit Broekgraaf fase 1, gemeente Leerdam
19 jan 2017Evenementenvergunning voor het houden van een lampionnen optocht op 31 januari 2017 te Schoonrewoerd
18 jan 2017Omgevingsvergunning CPO project fase 4a Broekgraaf en verklaring van geen bedenkingen voor bouwprojecten fase 4a Broekgraaf
18 jan 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Schaikseweg 68 B te Leerdam
18 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 2 te Kedichem
18 jan 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Hoogeind 1 a te Leerdam
18 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Spoorstraat 7 en 9 te Leerdam
18 jan 2017Omgevingsvergunning CPO project fase 4a Broekgraaf en verklaring van geen bedenkingen voor bouwprojecten fase 4a Broekgraaf
16 jan 2017BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER (Lingedijk 141 te Oosterwijk)
11 jan 2017Bekendmaking Vaststelling 3e herziening Exploitatieplan Broekgraaf
11 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Veerstoep 1 te Leerdam
11 jan 2017Incidentele festiviteit op zaterdag 14 januari 2017 in Partycentrum Schoonrewoerd
11 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Fonteinstraat 23 te Leerdam
11 jan 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Tiendweg 2a te Kedichem
11 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 2 te Kedichem
11 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Diefdijk 1 te Leerdam
11 jan 2017Bekendmaking Vaststelling 3e herziening Exploitatieplan Broekgraaf
11 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Gildenstraat 30 te Leerdam
10 jan 2017Wijzigingsbesluit beleidsregels Minimabeleid Avres 2016
10 jan 2017Wijziging beleidsregels schulddienstverlening Avres 2016
10 jan 2017BELEIDSPLAN SCHULDDIENSTVERLENING Avres 1-7-2016/1-7-2020
10 jan 2017Wijzigingsbesluit beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016
9 jan 2017Subsidieregeling “Opstartsubsidie Eigen Kracht en Burgerkracht aan Zet in Leerdam”
9 jan 2017Nadere regels voor het verstrekken van een blijk van waardering aan mantelzorgers gemeente Leerdam via een geldelijke bijdrage 2016 en 2017
4 jan 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 111 te Kedichem
4 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Recht van ter Leede 20 te Leerdam
4 jan 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Eksterlaan 48 te Leerdam
4 jan 2017UITTREDINGSREGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRES
4 jan 2017Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Avres 2016 (controleverordening)
4 jan 2017Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avres 2016
4 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kerkweg/Schaikseweg te Schoonrewoerd