Menu

Bekendmakingen

Hieronder vindt u onze meest recente officiële bekendmakingen. Een volledig overzicht kunt u bekijken op de landelijke website zoek.officielebekendmakingen.nl.

DatumBekendmaking
22 feb 2017Mandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
22 feb 2017Incidentele festiviteit op zaterdag 11 maart 2017 bij de Hockey Club Leerdam
22 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit zaterdag 25 februari 2017 Restaurant Ouzerie Alexy's
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Eikstraat, Johan van Oldebarneveldstraat en Patrimoniumstraat te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Fonteinstraat 4 te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, geweigerde omgevingsvergunning Techniekweg 21 te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lingedijk 163 te Oosterwijk
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hendrik van Nassaulaan 40 te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Siemensstraat ong. te Leerdam
22 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Quirinus de Palmelaan thv 25 en 97 te Leerdam
22 feb 2017Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, beschikking, 4142 LD Leerdam
22 feb 2017Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
21 feb 2017Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
21 feb 2017Uitvoeringsregeling beloningshoofdstuk 3 CAR-UWO Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
21 feb 2017Verlofregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017
20 feb 2017AANWIJZINGSSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE LEERDAM
20 feb 2017Stagebeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
20 feb 2017AANWIJZINGSSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE LEERDAM
20 feb 2017Stageregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017
20 feb 2017Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
20 feb 2017Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
20 feb 2017Werktijdenregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Hooglandse Tiendweg 1 a te Kedichem
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg 68 B te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Techniekweg 11 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Bloemenhof kavels 1-20 te leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Nijverheidstraat 6 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Keierskant, kavel 13 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Recht van ter Leede 20 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Loosdorp 2 te Leerdam
15 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Overheicop 39 te Leerdam
14 feb 2017Mandaatregeling gemeente Leerdam 2017
14 feb 2017Plaatsingsbesluit Broekgraaf fase 1, gemeente Leerdam
13 feb 2017Beleidsplan gladheidsbestrijding (winter)periode 2016 tot 2019, gemeente Leerdam
9 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit
9 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit Partycentrum Schoonrewoerd
8 feb 2017Gemeente Leerdam, Van Rechtswege verleende omgevingsvergunning J.C. Rijsdijkstraat 16 te Leerdam
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Vlietskant 44 te Leerdam
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Lingedijk 141 Oosterwijk
8 feb 2017Gemeente Leerdam, Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkweg 3A te Schoonrewoerd
8 feb 2017Gemeente Giessenlanden, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kortgerecht 36 te Schoonrewoerd
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg Schoonrewoerd Leerdam
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Keierskant, kavel 13 te Leerdam
8 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Stationsweg 3 te Leerdam
6 feb 2017Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
3 feb 2017Kennisgeving incidentele festiviteit Café de Zwaan
3 feb 2017Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning verpleeghuis/zorginstelling Lingesteyn
3 feb 2017Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
1 feb 2017Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Recht van ter Leede 28a
1 feb 2017Gemeente Leerdam, van rechtswege verleende omgevingsvergunning J.C. Rijsdijkstraat 16 te Leerdam
1 feb 2017Bekendmaking besluit naamgeving openbare ruimte (straatnaamgeving)
1 feb 2017Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Recht van ter Leede 28a
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg te Schoonrewoerd
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Broekgraaf 16 te Leerdam deel II
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Voorwaartsveld 5 te Leerdam
1 feb 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Zwaanswijk 2b te Kedichem
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Schaikseweg 84 te Leerdam
1 feb 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Vlietskant 44 te Leerdam
30 jan 2017Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2017
27 jan 2017Plaatsing in het GVOP (gemeenteblad)
27 jan 2017Plaatsing in het GVOP (gemeenteblad)
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Koenderseweg ong. te Leerdam
25 jan 2017Aanwijzingsbesluit volgens artikel 5 van de Verordening inzake de winkeltijden Leerdam 1996
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Koenderseweg ong. te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning N484 tot provincie Utrecht te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Broekgraaf t.h.v. 16 te Leerdam deel I
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Maria van Oranjestraat 5 te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Hoogeind 1 a te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Voorwaartsveld 5 te Leerdam
25 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Dorpsstraat 1 te Schoonrewoerd
25 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Recht van ter Leede 10 te Leerdam
25 jan 2017Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017 gemeente Leerdam
23 jan 2017BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
19 jan 2017Plaatsingsbesluit Broekgraaf fase 1, gemeente Leerdam
19 jan 2017Evenementenvergunning voor het houden van een lampionnen optocht op 31 januari 2017 te Schoonrewoerd
18 jan 2017Omgevingsvergunning CPO project fase 4a Broekgraaf en verklaring van geen bedenkingen voor bouwprojecten fase 4a Broekgraaf
18 jan 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Schaikseweg 68 B te Leerdam
18 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 2 te Kedichem
18 jan 2017Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Hoogeind 1 a te Leerdam
18 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Spoorstraat 7 en 9 te Leerdam
18 jan 2017Omgevingsvergunning CPO project fase 4a Broekgraaf en verklaring van geen bedenkingen voor bouwprojecten fase 4a Broekgraaf
16 jan 2017BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER (Lingedijk 141 te Oosterwijk)
11 jan 2017Bekendmaking Vaststelling 3e herziening Exploitatieplan Broekgraaf
11 jan 2017Bekendmaking Vaststelling 3e herziening Exploitatieplan Broekgraaf
11 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Gildenstraat 30 te Leerdam
11 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Fonteinstraat 23 te Leerdam
11 jan 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Tiendweg 2a te Kedichem
11 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 2 te Kedichem
11 jan 2017Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Diefdijk 1 te Leerdam
11 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Veerstoep 1 te Leerdam
11 jan 2017Incidentele festiviteit op zaterdag 14 januari 2017 in Partycentrum Schoonrewoerd
10 jan 2017Wijzigingsbesluit beleidsregels Minimabeleid Avres 2016
10 jan 2017Wijziging beleidsregels schulddienstverlening Avres 2016
10 jan 2017BELEIDSPLAN SCHULDDIENSTVERLENING Avres 1-7-2016/1-7-2020
10 jan 2017Wijzigingsbesluit beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016
9 jan 2017Subsidieregeling “Opstartsubsidie Eigen Kracht en Burgerkracht aan Zet in Leerdam”
9 jan 2017Nadere regels voor het verstrekken van een blijk van waardering aan mantelzorgers gemeente Leerdam via een geldelijke bijdrage 2016 en 2017
4 jan 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 111 te Kedichem
4 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Recht van ter Leede 20 te Leerdam
4 jan 2017Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag Eksterlaan 48 te Leerdam
4 jan 2017UITTREDINGSREGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRES
4 jan 2017Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Avres 2016 (controleverordening)
4 jan 2017Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avres 2016
4 jan 2017Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kerkweg/Schaikseweg te Schoonrewoerd
30 dec 2016Aanwijzigingsbesluit betaald parkeren 2017
28 dec 2016Bekendmaking van de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Siemensstraat” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPSiemensstraat-VS01)
28 dec 2016Bekendmaking van de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Siemensstraat” in Leerdam  (NL.IMRO.0545.BPSiemensstraat-VS01)
28 dec 2016Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten van de gemeente Leerdam 2017
28 dec 2016Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Techniekweg 21 te Leerdam
28 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Broekgraaf 16 te Leerdam
28 dec 2016Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Overheicop t-o 42-44 te Schoonrewoerd
28 dec 2016Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Broekgraaf t.h.v. 16 te Leerdam
28 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hooglandse Tiendweg 1 a te Kedichem
28 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 141 Oosterwijk
28 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kavel 4 a + 4 b, Koenderseweg - Koenderseweg ong. te Leerrdam
28 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Stationsweg 3 te Leerdam
27 dec 2016RAADSBESLUIT reclamebelasting
27 dec 2016RAADSBESLUIT
27 dec 2016Incidentele festiviteit op vrijdag 30 december 2016 in Partycentrum Schoonrewoerd
27 dec 2016Vaststelling evenementenkalender 2017
27 dec 2016RAADSBESLUIT Parkeerbelastingen en tarieventabel
27 dec 2016RAADSBESLUIT Kosten Naheffingsaanslag
27 dec 2016RAADSBESLUIT precario
27 dec 2016RAADSBESLUIT rioolheffing
23 dec 2016Bekendmaking besluit naamgeving openbare ruimte (straatnaamgeving)
22 dec 2016Gemeente Leerdam heeft een vergunning afgegeven voor een loterij aan Leerdam Sport '55 te Leerdam voor een periode van 8 januari t/m de trekking op 24 februari 2017
21 dec 2016BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
21 dec 2016Gemeente Leerdam, ingetrokken omgevingsvergunningaanvraag Recht van ter Leede 20 te Leerdam
21 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Eksterlaan 48 te Leerdam
21 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Techniekweg 26 te Leerdam
21 dec 2016Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn omgevingsvergunningaanvraag N484 tot provincie Utrecht te Leerdam
21 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kerkweg 3a te Schoonrewoerd
21 dec 2016Gemeente Leerdam, verleende omngevingsvergunning Koningin Julianastraat 10 te Schoonrewoerd
21 dec 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Kerkweg 3 te Schoonrewoerd
16 dec 2016Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Leerdam 2017
16 dec 2016Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen gemeente Leerdam 2017
15 dec 2016Verkeersbesluit ‘Verplaatsing weekmarkt'
15 dec 2016Verkeersbesluit Parkeerverbod zuidzijde Raadsliedenstraat
15 dec 2016Verordening op de heffing en invordering an honderbelasting gemeente Leerdam 2017
15 dec 2016Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Leerdam 2017
15 dec 2016Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, besluit verlenging beslistermijn, Lingedijk 8 4142 LD Leerdam
14 dec 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Techniekweg ong te Leerdam
14 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Dokter Reilinghplein 1 te Leerdam
14 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kerkweg 3a te Schoonrewoerd
14 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Vlietskant 44 te Leerdam
14 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Eksterlaan 48 te Leerdam
14 dec 2016Gemeente Leerdam, ingetrokken omgevingsvergunningaanvraag Kerkweg 3a te Schoonrewoerd
13 dec 2016Verkeersbesluit: Eénrichtingsverkeer Parallelweg Koningin Emmalaan
12 dec 2016Verkeersbesluit 'Afsluiting plangebied Schoolstraat-Talmastraat'
7 dec 2016Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan "hoek Energieweg – Gildenstraat Leerdam"; oprichten bedrijfsbestemmingVul hier de titel in
7 dec 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Spiegellaan 1 t/m 27 en 2 t/m 32
7 dec 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Diefdijk 26 te Schoonrewoerd
7 dec 2016Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Lingedijk 211 te Oosterwijk
7 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 25 Leerdam
7 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Kerkweg 3 a te Schoonrewoerd
7 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Hoogeind 1 a te Leerdam
7 dec 2016Gemeente Leerdam, Omgevingsvergunningsvrij project Schaikseweg 68 a te Leerdam
7 dec 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Patrimoniumstraat 5 te Leerdam
7 dec 2016Gemeente Leerdam, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kerkweg 3 te Schoonrewoerd
7 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Voorwaartsveld 5 te Leerdam
7 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag  Koenderseweg ong te Leerdam
7 dec 2016Evenementenvergunning Serious Request Leerdam op 8, 9 en 10 december 2016
7 dec 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Fonteinstraat 23-25 Leerdam
7 dec 2016Gemeente Giessenlanden, ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning Gemeente Leerdam en Zederik
7 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Lingedijk 111 te Kedichem
7 dec 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Buitens van Iperenhof 2 te Leerdam
7 dec 2016Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan "hoek Energieweg – Gildenstraat Leerdam"; oprichten bedrijfsbestemmingVul hier de titel in
6 dec 2016Besluit Informatiebeheer Gemeente Leerdam 2016
5 dec 2016Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen van de gemeente Leerdam 2017
1 dec 2016Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Leerdam 2017
1 dec 2016Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2017 van de gemeente Leerdam
30 nov 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Tiendweg 106 te Leerdam
30 nov 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Recht van ter Leede 20 te Leerdam
30 nov 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Schaikseweg 68 B te Leerdam
30 nov 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Schaikseweg 68a te Leerdam
30 nov 2016Gemeente Leerdam - Tijdelijke verkeersmaatregel Populierstraat op 8 december ivm Lichtjesavond
30 nov 2016Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende bepalingen omtrent het treasurystatuut
30 nov 2016BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
30 nov 2016Controleverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
30 nov 2016Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de vaststelling van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Financiële verordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
25 nov 2016APV-vergunning openbare inrichting Leerdamse Turkse Arbeidersvereniging
23 nov 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Prinses Amaliastraat 4 te Schoonrewoerd
23 nov 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Meent 40 te Leerdam
23 nov 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Broekgraaf t.h.v. 16 te Leerdam
23 nov 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Recht van Ter Leede 12 Leerdam
23 nov 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag Techniekweg 21 te Leerdam
23 nov 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Lingedijk 187 te Oosterwijk
23 nov 2016Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 10 A te Leerdam
23 nov 2016Gemeente Leerdam, ingediende omgevingsvergunningaanvraag J.C. Rijsdijkstraat 16 te Leerdam