Menu

Bekendmakingen

Hieronder vindt u onze meest recente officiële bekendmakingen. Een volledig overzicht kunt u bekijken op de landelijke website zoek.officielebekendmakingen.nl.

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste bekendmakingen die zijn geplaatst van de gemeente Leerdam? Meld u dan aan op mijnoverheid.nl voor de zoekfunctie met attenderingsfunctie. U ontvangt dan een mail als er nieuwe bekendmakingen zijn geplaatst.

DatumBekendmaking
10 dec 2018Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Drossaardslaan 72 te Leerdam
10 dec 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 153 Oosterwijk Leerdam
6 dec 2018Diverse beleidsdocumenten fysieke leefomgeving
5 dec 2018Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Rozenstraat eo Leerdam
5 dec 2018Verkeersbesluit Parkeerverbod Frederik Hendrikstraat Leerdam
5 dec 2018Bekendmaking ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf en ontwerp hogere waarden Broekgraaf, gemeente Leerdam
5 dec 2018Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Overboeicop ong., Schoonrewoerd (tweede compensatiewoning woning)
5 dec 2018Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Rozenstraat e/o in Leerdam; herstructurering woonstraat”
5 dec 2018Verkeersbesluit Parkeerverbodszone Archangel – Bohemen – Onega - Skönvikin Leerdam
5 dec 2018Bekendmaking ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf en ontwerp hogere waarden Broekgraaf, gemeente Leerdam
5 dec 2018Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Rozenstraat eo Leerdam
5 dec 2018Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Rozenstraat e/o in Leerdam; herstructurering woonstraat”
5 dec 2018Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Overboeicop ong., Schoonrewoerd (tweede compensatiewoning woning)
4 dec 2018Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Bruininxdeelse Kade 4 te Leerdam
29 nov 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lisdoddelaan 47 te Leerdam
28 nov 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lindestraat 22 te Leerdam
28 nov 2018Gemeente Leerdam, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Meent 82 te Leerdam
27 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Broekgraaf fase 4 Leerdam
27 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Bruininxdeelse Kade 4 te Leerdam
26 nov 2018Besluit van het dagelijks bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie
26 nov 2018Gemeente Leerdam, acceptatie melding, afscheid inwoners Kedichem en Oosterwijk college B&W Leerdam
26 nov 2018Besluit van het algemeen bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie
23 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Broekgraaf, kavel 4 Leerdam, Leerdam sectie A nr. 2
23 nov 2018Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Broekgraaf, kavel 4 Leerdam, Leerdam sectie A nr. 2
22 nov 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Techniekweg 22 te Leerdam
22 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Fokkerstraat 24 te Leerdam
22 nov 2018Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Europaplein 37 te Leerdam
22 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Hoogeind 2 b te Leerdam
22 nov 2018Gemeente Leerdam, verleende standplaatsvergunning Fokkerstraat 11a Leerdam
22 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Markt 11 Leerdam
22 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Nijverheidstraat 27 te Leerdam
22 nov 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Nijverheidstraat 27 te Leerdam
21 nov 2018Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan parapluherziening Kaasfabriek Schoonrewoerd en vastgestelde hogere waarden Wet geluidhinder Kortgerecht 26, 30, 32 en 34, Schoonrewoerd.
21 nov 2018Gemeente Leerdam, kennisgeving incidentele festiviteit Café The Old Triangle
21 nov 2018Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan parapluherziening Kaasfabriek Schoonrewoerd en vastgestelde hogere waarden Wet geluidhinder Kortgerecht 26, 30, 32 en 34, Schoonrewoerd.
21 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Tiendweg 4 te Kedichem
21 nov 2018Evenementenvergunning Circus Barani van 21 november tot en met 1 december 2018
20 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Tiendweg 4 te Kedichem
15 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Spoorstraat 11 te Leerdam
15 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Griend 4 te Leerdam
14 nov 2018Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
13 nov 2018Gemeente Leerdam, kennisgeving incidentele festiviteit Partcentrum Schoonrewoerd
13 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Frans L. Blomlaan 51 te Leerdam
12 nov 2018Bekendmaking van het besluit van het dagelijks bestuur inzake de rechtspositie van het personeel met ingang van 1 januari 2020
9 nov 2018Protocol onderlinge vervanging vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid
9 nov 2018Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid
8 nov 2018Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulpgemeente Leerdam 2018
7 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kerkeland 9 te Schoonrewoerd
7 nov 2018Correctie op Verkeersbesluit parkeerverbod en eenrichtingsverkeer in Leerdam wijk Oost
6 nov 2018Verordening Jeugdhulpgemeente Leerdam 2018
6 nov 2018Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp gemeente Leerdam2018
2 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 4 te Kedichem
2 nov 2018Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Hyacinthstraat 16 te Leerdam
2 nov 2018Gemeente Leerdam, verleende aanwezigheidsvergunning Nieuwstraat 108 Leerdam.
2 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Drossaardslaan 1 te Leerdam
1 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Vlietskant 24 te Leerdam
1 nov 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning P.M. van Gentstraat 24 te Leerdam
1 nov 2018Gemeente Leerdam Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Kerkstraat 27 te LEERDAM
1 nov 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Oud Schaik 17 te Leerdam
1 nov 2018Gemeente Leerdam, verleende aanwezigheidsvergunning Tiendweg 67-69 Leerdam
1 nov 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Markt 9, Leerdam
30 okt 2018Gemeente Leerdam , {{besluitstatus}}e omgevingsvergunning Voorwaartsveld 5 A, Leerdam
30 okt 2018Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Voorwaartsveld 5 A, Leerdam
30 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Meent 82, Blokhuisstraat 1, 3, 5 en 7 te Leerdam
30 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 137 a te Oosterwijk
26 okt 2018Evenementenvergunning levende standbeelden event op 4 november 2018
26 okt 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning P.M. van Gentstraat 24 te Leerdam
26 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Valkenier 20 te Leerdam
26 okt 2018Evenementenvergunning Lingebokaal op 10 november 2018
26 okt 2018Evenementenvergunning sinterklaasintocht op 17 november 2018
25 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Patrimoniumstraat 36 te Leerdam
24 okt 2018Verkeersbesluit parkeerverbod en eenrichtingsverkeer in Leerdam wijk Oost
24 okt 2018Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning De Etser 1 te Leerdam
24 okt 2018Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leerdam
24 okt 2018Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Akkerhof 14 Leerdam
24 okt 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning P.M. van Gentstraat 24 te Leerdam
23 okt 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Meent 82 te Leerdam
23 okt 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Spoorstraat 11 te Leerdam
18 okt 2018VERKEERSBESLUIT
18 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Burgemeester Meesplein 5 b te Leerdam
18 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Westwal 29 a te Leerdam
17 okt 2018Gemeente Leerdam, acceptatie kennisgeving incidentele festiviteit Nieuwstraat 108 Leerdam
16 okt 2018Gemeente Leerdam, verleende evenementenvergunning Multicultureel Kerstfeest op 15 december 2018 te Poorterij, Leerdam
15 okt 2018Gemeente Leerdam , besluit omgevingsvergunningsvrij plan Koningin Emmalaan 32 te Leerdam
15 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Lisdoddelaan 47 te Leerdam
12 okt 2018Gemeente Leerdam Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Gildenstraat 44 te LEERDAM
11 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Michiel van Loonstraat 17 te Kedichem
11 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 153 Oosterwijk Leerdam
11 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Eiland 78 Leerdam
10 okt 2018Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 herziening gemeente Leerdam
10 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Frans L. Blomlaan 51 te Leerdam
10 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 147 te Oosterwijk
10 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Broekgraaf "De Reiger" Leerdam
10 okt 2018Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 herziening gemeente Leerdam
10 okt 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 147 te Oosterwijk
10 okt 2018Kennisgeving incidentele festiviteiten 27 oktober en 17 november 2018 in café 't Vennetje te Leerdam
9 okt 2018Kennisgeving incidentele festiviteit 20 oktober 2018 bij Hockeyclub Leerdam te Leerdam
9 okt 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Markt 11 Leerdam
5 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Frans L. Blomlaan 1 te Leerdam
5 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 14 te Kedichem
4 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 26 te Leerdam
4 okt 2018REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN AVRES
4 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Huttenmeesterstraat 22 te Leerdam
3 okt 2018Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan "Glaspark in Leerdam; herontwikkeling sportpark aan de Bruininxdeelskade 4 in Leerdam
3 okt 2018Kennisgeving incidentele festiviteiten 5 en 6 oktober 2018 in Herberg Restaurant de Lingehoeve in Oosterwijk
3 okt 2018Gemeente Leerdam, verleende standplaatsvergunning, Vlietskant nabij monument doctor C. Voogd te Leerdam
3 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Heren van Broekgraaf Leerdam
3 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Hyacinthstraat 16 te Leerdam
3 okt 2018Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan "Glaspark in Leerdam; herontwikkeling sportpark aan de Bruininxdeelskade 4 in Leerdam
3 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Kortgerecht 34 te Schoonrewoerd
3 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Valkenier 20 te Leerdam
2 okt 2018Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Bruininxdeelse Kade 4 te Leerdam
2 okt 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Techniekweg 22 te Leerdam
2 okt 2018Wijziging standplaatsvergunning Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West van 20 augustus tot 30 december 2018
1 okt 2018Bekendmaking (rechtspositie)regelingen gemeente Leerdam (BVO Vijfheerenlanden)
1 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Markthof 2a te Leerdam
1 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Diefdijk 23 te Leerdam
1 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Kortgerecht 34 te Schoonrewoerd
1 okt 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Binnenhof 1 -10 Laantje van Van Iperen 62a t/m 62d
28 sep 2018Evenementenvergunning De kleuren van de Regenboog op 29 augustus 2018
26 sep 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Spoorstraat 11 te Leerdam
26 sep 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Westwal 29 a te Leerdam
26 sep 2018Gemeente Leerdam, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Heren van Broekgraaf K 536 Leerdam
24 sep 2018Gemeente Leerdam, melding Intocht Sinterklaas te Schoonrewoerd
21 sep 2018Regeling Generatiepact Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
20 sep 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Cornelis Verheuvelstraat 13, Kedichem Leerdam
20 sep 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Frans L. Blomlaan 1 te Leerdam
20 sep 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning K 45 Leerdam - De Carreur / De Sorteur (fase 2)
20 sep 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Hoogeind 2 b te Leerdam
19 sep 2018Huis-aan-huis verkoop speculaas
19 sep 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Lingedijk 211 te Oosterwijk
17 sep 2018Gemeente Leerdam, acceptatie melding incidentele festiviteit Koningin Julianastraat 22 Schoonrewoerd
17 sep 2018Gemeente Leerdam, ontwerp omgevingsvergunning Drossaardslaan 72 te Leerdam
17 sep 2018Evenementenmelding Herfstboekenmarkt te Leerdam
17 sep 2018Gemeente Leerdam , geweigerde omgevingsvergunning Energieweg 22 Leerdam
14 sep 2018Bekendmaking besluit naamgeving openbare ruimte Binnenhof
13 sep 2018Gemeente Leerdam, verleende standplaatsvergunning Europaplein Leerdam
12 sep 2018Privacybeleid en privacyreglement Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
11 sep 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning De Etser 1 te Leerdam
11 sep 2018Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Markt 9 en 11, Hoogstraat 64 Leerdam
11 sep 2018Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Oudendijk 5 te Oosterwijk