Menu

Bestuur & organisatie

 • College van burgemeester en wethouders

  Samenstelling van het college, collegebesluiten, uitvoeringsplan raadsprogramma, portefeuilleverdeling.

 • Gemeenteraad

  Samenstelling van de gemeenteraad, aankomende vergaderingen, archief van vergaderingen, ingekomen stukken.

 • Bekendmakingen

  Al onze officiële bekendmakingen publiceren wij online.

 • Verordeningen

  Een overzicht van gemeentelijke verordeningen, waaronder de APV, vindt u op de landelijke website Overheid.nl

 • Vijfheerenlanden

  De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik willen fuseren tot één nieuwe gemeente: Vijfheerenlanden. De geplande fusiedatum is 1 januari 2019.

 • Referendum 2018

  Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

 • Verkiezingen

  Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht, ook wel stemrecht genoemd.

 • Vacatures en stageplekken

  Bekijk de actuele vacatures en stageplekken bij de gemeente Leerdam.

 • Klacht en bezwaar

  Klacht over een medewerker of bestuurder van de gemeente, bezwaar tegen een besluit.

 • Financiën

  Informatie over financiële zaken van de gemeente: de begroting, jaarstukken, bankrekeningnummers.

 • Rekenkamer

  De Lokale Rekenkamer Leerdam levert een bijdrage aan het goed functioneren van de gemeente.

 • Koninklijke onderscheiding

  Kent u iemand die een lintje verdient? Meld hem of haar dan aan voor een koninklijke onderscheiding.

 • Stadsrechtenprijs

  Elke Leerdammer die een belangrijke impuls geeft aan een activiteit of vereniging, dus een voortrekkersrol vervult, komt voor de Stadsrechtenprijs in aanmerking.

 • Huisstijl

  Alles over de huisstijl, het gebruik van de huisstijl en de logo's van de gemeente Leerdam.

 • Organogram

  Het organogram laat zien hoe de gemeentelijke organisatie is ingedeeld.