Menu

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Hebt u schade geleden door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. De gemeente moet aantoonbaar onrechtmatig hebben gehandeld. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden.

Hoe stelt u de gemeente aansprakelijk?

U stuurt uw schadeclaim naar de gemeente of u dient uw schadeclaim via onze website in. Stuur hierbij de volgende gegevens mee:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • welke schade u hebt geleden (met foto’s)
  • het schadebedrag (met bewijsstukken)
  • foto’s van de situatie

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Aansprakelijkstelling (bedrijf)

Aansprakelijkstelling (particulier)

En verder?

Zodra uw aansprakelijkstelling door de gemeente is ontvangen, wordt beoordeeld of we voldoende gegevens hebben. Als alle stukken aanwezig zijn om de aansprakelijkstelling te beoordelen, wordt gekeken of de aansprakelijkstelling doorgestuurd moet worden aan onze verzekeraar of, indien van toepassing een derde. Als dit niet het geval is, handelen wij uw verzoek zelf af. U ontvangt dan schriftelijk uitsluitsel of de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent of afwijst.