Menu

College van burgemeester en wethouders

  • Samenstelling en portefeuilleverdeling

    De burgemeester en wethouders van Leerdam. Zij vormen samen het college.

  • Uitvoeringsplan raadsprogramma

    De gemeenteraad heeft een raadsbreed gedragen Raadsprogramma 2014-2018 “verbindend, dienstbaar en ondernemend”. Het college geeft hier uitvoering aan met het Uitvoeringsplan Raadsprogramma.

  • Openbare besluitenlijsten

    Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag. Bekijk hier de besluiten die het college neemt.