Menu

Portefeuilleverdeling

Burgemeester (waarnemend) - Tjerk Bruinsma

 • Openbare orde
 • Handhaving
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Regionale samenwerking
 • Informatiebeleid en automatisering (ICT)
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Begraafplaatsen (wettelijke taken)

Wethouder Teus Meijdam (1e loco)

 • Grondbeleid
 • Ruimtelijke ordening
 • Nieuwe Omgevingswet
 • Beheer buitenruimte
 • Begraafplaatsen (beheer)
 • Archeologie en monumenten
 • Riolering
 • Afval
 • Milieu
 • Verkeer en vervoer
 • Wijk- en buurtbeheer
 • Burgerparticipatie
 • Sociale cohesie
 • Projecten / uitbreiding

Wethouder Wim van der Leij (2e loco)

 • Jeugd en jongerenwerk
 • Jeugdzorg
 • Jeugdgezondheid
 • Economie en werkgelegenheid
 • Volkshuisvesting
 • Huisvesting statushouders
 • Accommodatiebeleid
 • Duurzaamheid
 • Millennium en Fair Trade
 • Kunst en Cultuur
 • Toerisme en recreatie
 • Herstructurering / inbreiding
 • Broekgraaf

Wethouder Bart Bruggeman (3e loco)

 • Participatiewet
 • Sociale zaken
 • Werkvoorziening
 • Integratie
 • Bibliotheek
 • Onderwijs en educatie
 • Sport

Wethouder Arie Keppel (4e loco)

 • Financiën
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Subsidiebeleid
 • Inkoop -  en aanbestedingsbeleid