Menu

Samenstelling van het college

Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Gezamenlijk voeren zij het beleid uit binnen de grenzen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur.

De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college en de burgemeester.

Leden van het college