Menu

Uitvoeringsplan raadsprogramma

De gemeenteraad heeft een raadsbreed gedragen Raadsprogramma 2014-2018 "verbindend, dienstbaar en ondernemend" (PDF, 1.2 MB). Het is een raadsprogramma op hoofdlijnen. Alle partijen hebben bijdragen geleverd.

Ons college heeft dit uitgewerkt in concrete vorm. Daarbij wordt duidelijk gemaakt welke producten worden geleverd, wanneer en binnen welke kaders. Deze uitwerking noemen we niet een Collegeprogramma. Wanneer er immers sprake is van een raadsbreed gedragen programma past het niet om daar een Collegeprogramma tegenover te zetten. We noemen het daarom het Uitvoeringsplan Raadsprogramma 2014 - 2018.