Menu

Financiƫn

  • Begroting

    In de programmabegroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten.

  • Jaarstukken

    De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met de jaarstukken legt de gemeente Leerdam verantwoording af over het gevoerde beleid.

  • Bankrekeningnummers

    De bankrekeningnummers van de gemeente Leerdam.