Menu

Begroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Het gaat in de programmabegroting om de programma's: de belangrijke onderwerpen waaraan de gemeente werkt.

De meest actuele versie is de programmabegroting 2018 (PDF, 6.8 MB). Voor eerdere jaargangen verwijzen wij u naar ons online archief.