Menu

Griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door een griffier. Griffier is een deftig woord voor secretaris. Het bureau van een griffier of zijn ambt in het algemeen wordt de griffie genoemd. U kunt als inwoner van Leerdam bij de griffie terecht met vragen over:

  • Raadsvergaderingen
  • Burgerinitiatief
  • Inspreekrecht

U kunt de griffie telefonisch bereiken op 088 59 7085 of 088 599 7086. U kunt ook een e-mail sturen naar griffie@leerdam.nl.