Menu

Griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door een griffier. Griffier is een deftig woord voor secretaris. Het bureau van een griffier of zijn ambt in het algemeen wordt de griffie genoemd. U kunt als inwoner van Leerdam bij de griffie terecht met vragen over:

  • Raadsvergaderingen
  • Burgerinitiatief
  • Inspreekrecht

U kunt de griffie telefonisch bereiken op 0345 - 636 375 of 0345 - 636 295. U kunt ook een e-mail sturen naar griffie@leerdam.nl.