Menu

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
14-12-16 De Visser (SGP) Herinrichting Dokter Reilighplein (PDF, 160.0 kB)   21-12-16

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-07-16 Van der Leest (VVD) Verwerving van subsidies 11-08-16  
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
23-01-17 Van Weverwijk (CDA) Waardlanden 22-02-17  
01-02-17 Van der Leest (VVD) Koopzondagen 01-03-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
07-A 13-02-17 Baker Tilly Berk Opdrachtbevestiging 2016-2017 (PDF, 17.7 MB)Accountant vka
07-B 13-02-17 Stichting Groene Hart Uitnodiging (PDF, 370.4 kB) tweede gemeenschappelijke werkplaats Perspectief op 9 maart te Boskoop vka
07-C 13-02-17 Gemeente Oostzaan Motie (PDF, 66.9 kB) vreemd Zwaar vuurwerk vka
07-D 13-02-17 De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid Vraag inzake inzet extra geld (PDF, 100.6 kB)voor armoedebestrijding vka; doorsturen naar het college met verzoek reactie ook te sturen aan de raad
07-E 15-02-17 Omgevingsdienst ZHZ Terugkoppeling (PDF, 839.0 kB) regiobrede raadsledenbijeenkomst Omgevingswet vka
07-F 16-02-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 23 februari en 9 maart 2017 vka
07-G 16-02-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 16 februari 2017 vka
07-H 17-02-17 Daarom doen wij dit Uitnodiging (PDF, 178.7 kB) Niet-Debat 2017 op 22 februari a.s. te Den Haag vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
14-02-17 Stand van zaken M3 (PDF, 102.9 kB) vka
16-02-17 Coffeeshopbeleid (PDF, 83.5 kB) gemeente Leerdam vka

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling