Menu

Week 02 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
01-03-16 Horden (VVD) Acties (PDF, 42.4 kB) n.a.v. het Raadsplein
Beantwoording (PDF, 78.9 kB)
  27-07-16
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-07-16 Van der Leest (VVD) Verwerving van subsidies 11-08-16  
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe websiateb gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
14-12-16 De Visser (SGP) Herinrichting Dokter Reilinghplein 13-01-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
02-A 11-01-17 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Uitnodiging (PDF, 52.5 kB) raadsinformatie-bijeenkomsten Veilig Thuis op 15 en 22 februari van 19.30-21.30 uur. Locatie n.n.b. en Dordrecht vka
02-B 11-01-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 19 en 26 januari en 2 februari 2017 vka
02-C 12-01-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 12 januari 2017 vka
02-D 12-01-17 Waardlanden Informatie van het bestuur (PDF, 653.4 kB) over de uitkomst van de ingestelde adviescommissie inzake het VANG traject vka
02-E 12-01-17 Veiligheids Alliantie regio Rotterdam Kennisbijeenkomst (PDF, 60.5 kB) op het gebied van Openbare orde en Veiligheid van de VeiligheidsAlliantie van de regio Rotterdam op 23 februari as in Alblasserdam vka
02-F 16-01-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 530 (16 januari 2017) vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
10-01-17 Budgetsubsidies 2017 (PDF, 59.7 kB) met bijlage (PDF, 1.2 MB) vka
12-01-17 Continuering S1 wijkverpleegkundige (PDF, 154.5 kB) vka
17-01-17 Schade jaarwisseling per wijk (PDF, 87.3 kB) vka

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling