Menu

Week 03 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
23-01-17 Van Weverwijk (CDA) Waardlanden (PDF, 42.7 kB) 22-02-17  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-07-16 Van der Leest (VVD) Verwerving van subsidies 11-08-16  
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
14-12-16 De Visser (SGP) Herinrichting Dokter Reilinghplein 13-01-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
03-A 13-01-17 Ministerie van BZK 10 jaar Staat van het Bestuur - uitnodiging (klik hier voor de digitale uitnodiging) vka
03-B 16-01-17 VNG Ledenbrief: Ledenraadpleging - uitgangspunten Cao Gemeenten 2017 e.v. (klik hier voor de digitale brief) vka
03-C 17-01-17 Regiobureau AV Nieuwsbrief (PDF, 10.0 MB) Regionaal Verkeers-en VervoersPlan (RVVP): actualisatie over 2016 vka
03-D 18-01-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 26 januari, 2 en 9 februari 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
03-E 18-01-17 Waterschap Rivierenland Uitnodiging het klimaat draait door op 23 maart a.s. te Tiel (klik hier voor de digitale uitnodiging) vka
03-F 18-01-17 Regiobureau AV Bestuurlijk comité verkenning (PDF, 4.8 MB)(mogelijke) wegenoverdracht van Waterschap Rivierenland aan gemeenten in regio AV vka
03-G 19-01-17 OnsLeerdam Rondje Leerdam – 19 januari 2017 (klik hier voor de website van OnsLeerdam) vka
03-H 19-01-17 Utrecht 10 (U10) Aanbieding Evaluatie U10 2015-2016 (PDF, 508.7 kB)met aanbiedingsbrief (PDF, 185.3 kB) vka
03-I 23-01-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 531 (23 januari 2017) (hier in te zien op internet) vka
03-J 23-01-17 VNG/KING Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Leerdam (klik hier voor de digitale brief) vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
--    

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--