Menu

week 03 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
17-01-18  Visser (CDA)  Uittreding verplichte GR’en (PDF, 321.4 kB) 16-02-18  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
19-10-17  Gros (fractie Gros)  Evenementen Voorwaartsveld   (PDF, 108.3 kB)   12-12-17

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 13-11-16  
15-12-17 
 
Wolting (CU)  Stijging afvalstoffenheffing   Besluitenlijst 21 december 2017
 
15-12-17 
 
Wolting (CU)  Openbare Verlichting   Besluitenlijst 21 december 2017

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
03-A 15-01-18   Panteia Nieuwsbrief januari 2018 vka
03-B 16-01-18 Vivenz Uitnodiging (PDF, 143.9 kB) Vivenz jubileum op 8 februari te Papendrecht met bijlage 1 (PDF, 154.0 kB) en 2 vka
03-C 17-01-18 Gemeente Gorinchem  Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 25 januari en 1 februari 2018 (klik hier voor de digitale agenda) vka
03-D 17-01-18 Biz Platform Nederland  Uitnodiging (PDF, 124.9 kB) seminar Innovatie met Smartbusinessparcs 8 februari te Den Haag vka
03-E 18-01-18 Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid  Ervaringen in De jeugdhulp (PDF, 132.8 kB) in Zuid-Holland Zuid vka
03-F 18-01-18 Werkgroep raadsleden jeugdhulp ZHZ  Uitnodiging (PDF, 71.5 kB) Raadsledenbijeenkomst jeugdhulp Zuid-Holland Zuid op 31 januari 2018 te Gorinchem vka
03-G 18-01-18 Onafhankelijk Papendrecht  Verzoek (PDF, 1.6 MB) aan college van b. en w. van Papendrecht houdende heroverweging besluit tot geheimhouding Eneco dossier  vka
03-H 18-01-18 Stichting Dierenlot Aandacht voor dierenwelzijn (PDF, 70.8 kB) in de gemeente vka
03-I 19-01-18 Inspectie SZW Uitnodiging (PDF, 177.2 kB) Kennismiddag “W&I na drie jaar decentralisatie” op 14 februari 2018 te Den Haag vka
03-J 19-01-18 Lokale rekenkamer Leerdam Jaarplan 2018 (PDF, 117.3 kB) vka
03-K 19-01-18 Nationale Ombudsman  Rapport (PDF, 1.1 MB) “Een open deur” met samenvatting (PDF, 85.1 kB) vka
03-L 22-01-18 Stichting Groene Hart  Groene Flits 577 - 22 januari 2018 vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
--    

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--