Menu

Week 04 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
15-12-17  Wolting (CU)  Stijging afvalstoffenheffing     Besluitenlijst 21 december 2017
15-12-17 
 
Wolting (CU)  Openbare Verlichting    Besluitenlijst 21 december 2017
17-01-18  Visser (CDA) Uittreding verplichte GR’en  16-02-18  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
04-A 23-01-18 Veiligheidsalliantie Rotterdam  Uitnodiging voorjaarscarrousel op 8 maart te Alblasserdam met info over VAR vka
04-B 24-01-18 Partners voor een Gezond Leefmilieu  Suggesties te verbetering van het leefmilieu vka
04-C 24-01-18 Gemeente Gorinchem   Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 1 en 8 februari 2018 (klik hier voor de digitale agenda) vka
04-D 25-01-18 Stadswerk  Urgente punten voor het collegeprogramma vka
04-E 29-01-18 Stichting Groene Hart   Groene Flits 578, 29 januari 2018 vka
04-F 29-01-18 Werkgroep raadsleden ZHZ  Bespreekstuk tbv raadsledenbijeenkomst jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 31 januari 2018 met uitnodiging en begeleidende brief vka
04-G 29-01-18 Dienst Gezondheid & Jeugd Beantwoording raadsvragen over de beoogde coöperatie Regionale Ambulancevoorziening vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
04-01-18 raadsinformatiebrief (PDF, 47.2 kB) inzake Plan van Aanpak - Versterking preventieve jeugdhulp vka

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--