Menu

Week 05 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
15-12-17  Wolting (CU) stijging afvalstoffenheffing   21-12-17 (mondeling)
15-12-17  Wolting (CU) Openbare verlichting (PDF, 23.9 kB)   21-12-17 (mondeling)

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
17-01-18 Visser (CDA) Uittreding verplichte GR'en 16-02-18  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
05-A    30-01-18 Avres Reactie (PDF, 62.4 kB) zienswijze oprichting stichting nieuw beschut vka
05-B 31-01-18 VNG Uitnodiging Atriumlezing 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden' op 22 februari 2018 te Den Haag vka
05-C 31-01-18 Gemeente Gorinchem   Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 8 en 15 februari 2018 (klik hier voor de digitale agenda) vka
05-D 31-01-18 AV bureau Uitnodiging regionale radenbijeenkomst 21 februari 2018 te Bleskensgraaf vka
05-E 01-02-18 Water Natuurlijk Midden Nederland

Nieuwsbrief Natuurlijk Water nummer 1 2018

vka
05-F 01-02-18 Omgevingsdienst, DG&J ZHZ en VRZHZ Begrotingsrichtlijnen 2019 (PDF, 188.4 kB) en eenduidige kaders gemeenschappelijke regelingen vka
05-G 02-02-18 St Leven met de Aarde De doelstelling (PDF, 31.5 kB) met de vierde brief over veiligheid vka
05-H 05-02-18 Stichting Groene Hart   De Groene Flits 579 - 5 februari 2018 vka
05-I 05-02-18 Simav  Uitnodiging (PDF, 948.2 kB) NL doet op 10 maart 2018 vka
05-J 05-02-18 Regionale werkgroep raadsleden  Aanbiedingsbrief (PDF, 648.7 kB) bouwstenen en motieteksten bij het meerjarenperspectief Serviceorganisatie met begeleidende brief (PDF, 42.6 kB) vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
31-01-18 Principeverzoek Rabobank (PDF, 106.1 kB) vka
01-02-18 herontwikkeling perceel Diefdijk (PDF, 76.5 kB) 21 te Schoonrewoerd vka

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling