Menu

Week 08 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
23-01-17 Van Weverwijk Waardlanden (PDF, 47.7 kB)   23-02-17
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-07-16 Van der Leest (VVD)) Verwerving subsidies 11-08-16  
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanaschaf zonnepanelen 03-11-16  
01-02-17 Van der Leest (VVD) Koopzondagen 01-03-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
08-A 20-02-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 535 (20 februari 2017) vka
08-B 20-02-17 Rijkswaterstaat Nieuwsbrief A27 Houten – Hooipolder Vka
08-C 21-02-17 Stichting Nationale Boomfeestdag Intentieverklaring (PDF, 927.4 kB) Bomenverdrag vka
08-D 22-02-17 Denktank ZHZ Nieuwsflits (PDF, 109.9 kB) Grip op GR’en vka
08-E 22-02-17 Waterschap Rivierenland Uitnodiging (PDF, 45.0 kB) het klimaat draait door op 23 maart a.s. te Tiel vka
08-F 22-02-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 9 en 16 maart 2017 vka
08-G 22-02-17 Inwoner Leerdam Cameratoezich (PDF, 34.3 kB)t in de gemeente Leerdam vka
08-H 22-08-17 Inwoner Leerdam Vraag (PDF, 30.9 kB) over de telefooncentrale van de gemeente Leerdam met antwoord (PDF, 14.6 kB) van het college vka
08-I 22-02-17 (Drecht)raadslid PAB de heer Janssen Budgetrecht Raad in geding met begeleidende brief (PDF, 12.9 kB) en bijlage 1 (PDF, 1.6 MB) en 2 (PDF, 150.4 kB) vka
08-J 22-02-17 VNG Ledenbrief: invulling vacatures commissie Europa & Internationaal en
vacature adviescommissie
vka
08-K 22-02-17 Ministerie BZK Handreiking (PDF, 416.6 kB) integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen met begeleidende brief vka
08-L 23-02-17 VNG Ledenbrief: aanpassing modelverordeningen Participatiewet nav
wijzigingen in wet- en regelgeving
vka
08-M 23-02-17 VNG Ledenbrief: overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 vka
08-N 23-02-17 Ons Leerdam (klik hier voor de digitale ledenbrief)

Rondje Leerdam – 23 februari 2017

vka
08-O 24-02-17 Ouderplatform Zuid-Holland Zuid Het signaal (PDF, 36.7 kB) dat de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid het pgb afwijzen of minder toekennen als de zorg door familie wordt geleverd vka; doorsturen naar het college met verzoek reactie ook te sturen aan de raad
08-P 24-02-17 Ouderplatform Zuid-Holland Zuid Het signaal (PDF, 32.4 kB) dat er kinderen binnen de 17 gemeenten van Zuid- Holland Zuid (ZHZ) zijn die geen gespecialiseerde individuele ambulante begeleiding kunnen ontvangen omdat het budgetplafond voor deze specifieke vorm van zorg in natura (ZIN) reeds is bereikt met bijlage (PDF, 183.0 kB) vka; doorsturen naar het college met verzoek reactie ook te sturen aan de raad
08-Q 27-02-17 Eneco Nieuwsbrief (PDF, 183.8 kB) aandeelhouders vka
08-R 27-02-17 Lokale rekenkamer Leerdam Jaarverslag 2016 (PDF, 284.3 kB) vka
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling