Menu

Week 10 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
08-03-17 Van der Leest (VVD) Vergunningverlening (PDF, 111.6 kB) 07-03-17  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-07-16 Van der Leest (VVD) Verwerving van subsidies 11-08-16  
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
01-02-17 Van der Leest (VVD) Koopzondagen 01-03-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
10-A 06-03-17 Veiligheidsregio ZHZ Beleidsplan (PDF, 4.2 MB) 2017-2020 met begeleidende brief (PDF, 1.8 MB) vka
10-B 08-03-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 16 en 23 maart 2017 vka
10-C 09-03-17 Vluchtelingenwerk Nederland Nieuwsbrief Zuid Holland en Zeeland vka
10-D 09-03-17 VNG Ledenbrief: wijziging modelverordening leges vka
10-E 09-03-17 VNG Ledenbrief: aanpassing modelverordening Wmo 2015 ivm uitspraak CRvB vka
10-F 09-03-17 FNV Taxi Witboek taxi (PDF, 1.8 MB) vka
10-G 09-03-17 OnsLeerdam Rondje Leerdam – 9 maart 2017  vka
10-H 10-03-17 Provincie Zuid-Holland Toezending begrotingscirculaire 2018 - 2021 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met aanbiedingsbrief en begeleidende brief
Brief begrotingscirculaire (PDF, 205.7 kB)
Brief GS (PDF, 207.1 kB)
Begeleidende brief (PDF, 284.3 kB)
Begrotingscirculaire gemeenten (PDF, 1.6 MB)
Begrotingscirculaire (PDF, 1.5 MB) gemeenschappelijke regeling
vka
10-I 13-03-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 538 (13 maart 2017) vka
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
--    

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--