Menu

Week 11 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-07-16 Van der Leest (VVD) Verwerving van subsidies (PDF, 111.4 kB)   06-09-16
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
01-02-17 Van der Leest (VVD) Koopzondagen 01-03-17  
08-03-17 Van der Leest (VVD) Vergunningverlening 07-03-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
11-A 13-03-17 Dutch Child Centre Nieuwsbrief (PDF, 40.6 kB) raadsleden maart 2017 vka
11-B 13-03-17 Gemeente Leerdam Herinnering: uitnodiging Armoedepact (PDF, 563.6 kB) op 20 maart a.s. in de Voedselbank vanaf 19.30 uur vka
11-C 13-03-17 LOGA Ledenbrief: aanpassing verplaatsingskostenregeleing verhuisplichtige ambtenaren vka
11-D 14-03-17 Gevudo Ontwerpbegroting 2018 (PDF, 11.8 MB) en jaarstukken 2016 (PDF, 21.3 MB) met begeleidende brief (PDF, 1.3 MB) vka
11-E 14-03-17 Raad van State Beroep (PDF, 1.9 MB) van H.W. van Garderen inzake bestemmingsplan Eksterlaan 48
(gecoördineerde besluiten)
vka
11-F 15-03-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 23 en 30 maart 2017 vka
11-G 16-03-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 16 maart 2017  
11-H 16-03-17 EY Update: De verkiezingsuitslag & belastingen, wat betekent het voor u? vka
11-I 16-03-17 In den Bongerd Openhuis (PDF, 94.2 kB)zorgvakantiewoningen op 23 maart a.s. te Kedichem vka
11-J 16-03-17 Radar Advies Nieuwsbrief maart 2017 vka
11K 16-03-17 Gemeente Dordrecht Uitnodiging (PDF, 23.1 kB) gesprek gemeenteraden over jeugdhulp Zuid-Holland Zuid op 29 maart vanaf 20.00 uur te Dordrecht vka
11-L 17-03-17 Lokale Rekenkamer Leerdam Startnotitie (PDF, 80.1 kB) onderzoek Participatiewet met begeleidende brief (PDF, 31.4 kB) vka
11-M 20-03-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 539 (20 maart 2017) vka
         

Brieven van het college aan de raad
     
     
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling