Menu

Week 13 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
13-A    28-03-18 Vluchtelingenwerk Nederland Nieuwsbrief Zuid-Holland en Zeeland vka
13-B 29-03-18 RIEC Rotterdam Uitnodiging (PDF, 79.6 kB) minisymposium Ondermijning RIEC Rotterdam op donderdag 12 april vka
13-C 29-03-18 Gemeente Gorinchem   Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 5, 12 en 19 2018 (klik hier voor de digitale agenda) vka
13-D 29-03-18 SamenDoen Nieuwsbrief maart 2018 vka
13-E 29-03-18 Alzheimer Nederland

Wmo-beleid (PDF, 372.2 kB): ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten

vka
13-F 29-03-18 Regiobureau AV Vooraankondiging (JPG, 122.9 kB) regionale radenbijeenkomst 18 april 2018 te Gorinchem vka
13-G 30-03-18 VNG VNG Raadsledennieuwsbrief - maart 2018 vka
13-H 30-03-18 U10 Nieuwsbrief maart 2018 vka
13-I 30-03-18 Berenschot Toezending (PDF, 102.9 kB) exemplaar ‘Pioneren in Participatieland’ (begeleidende boek ligt ter inzage in de leeskamer) vka
13-J 30-03-18 Vereniging Eigen Huis  Bewonersinvloed in uw gemeente vka
13-K 02-04-18 Nonverbaal coach Blog: Raadsleden kunnen beter luisteren (PDF, 76.0 kB) vka
13-L 03-04-18 Gebiedsplatform Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden Uitnodiging plenaire vergadering op 18 april te Papendrecht vka
13-M 03-04-18 Dierenbescherming Felicitatie aan nieuwe raadleden (PDF, 1.7 MB) en aandacht welzijn dieren met nota (PDF, 462.8 kB) en begeleidende brief (PDF, 61.6 kB) vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
22-03-18 Raadsinformatiebrief (PDF, 60.4 kB) inzake Aanbevelingen – Versterking preventieve jeugdhulp (PDF, 1.4 MB)met bijlage (PDF, 680.5 kB) vka
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling