Menu

Week 14 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
       

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         
       

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
14-A 03-04-18 Water Natuurlijk Midden Nederland Nieuwsbrief Natuurlijk Water nummer 03 2018 vka
14-B 03-04-18 Groene Hart Aanbiedingsbrief (PDF, 314.3 kB) en handreiking (PDF, 810.2 kB) over het Groene Hart vka
14-C 04-04-18 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 12 en 19 april 2018 (klik hier voor de digitale agenda) vka
14D 04-04-18 Dienst Gezondheid & Jeugd en Serviceorganisatie Jeugd Besluit (PDF, 468.9 kB) over de ingediende zienswijzen met bijlage 1 (PDF, 95.0 kB) en 2 (PDF, 151.8 kB) vka
14-E 04-04-18 Bewoners Meent Petitie Dr. Reilinghplein (PDF, 57.4 kB) vka
14-F 05-04-18 RIEC Rotterdam Herinnering (PDF, 85.1 kB): minisymposium Ondermijning RIEC Rotterdam op donderdag 12 april vka
14-G 05-04-18 Cedric Informatiefolder (PDF, 2.3 MB) over Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie met begeleidende brief (PDF, 1.1 MB) vka
14-H 05-04-18 Economic Board Utrecht (EBU Informatie (PDF, 388.2 kB) over EBU vka
14-I 05-04-18 Berenschot Uitnodiging werklab regionale energietransitie in de praktijk op 18 april a.s. te Utrecht vka
14-J 05-04-18 Provincie Utrecht Jaarverslag 2017 vka
14-K 05-04-18 Avres Brandbrief (PDF, 1.3 MB) met begeleidend schrijven (PDF, 20.2 kB) vka
14-L 09-04-18 Stichting Groene Hart Groene Flits 585, 9 april 2018 vka
14-M 09-04-18 Reinigingsdienst Waardlanden Jaarstukken 2017 (PDF, 1.4 MB) met controle accopuntant (PDF, 245.0 kB)en begeleidend schrijven (PDF, 66.5 kB) en Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (PDF, 1.1 MB) met begeleidend schrijven (PDF, 65.7 kB) Vka; voor pre-advisering voorleggen aan het colleg
14-N 09-04-18 Bureau Openbare Verlichting Jaarstukken 2017 (PDF, 1.3 MB) met accountantverklaring (PDF, 233.0 kB) en verslag (PDF, 380.2 kB) en begroting 2019 (PDF, 750.9 kB) Vka; voor pre-advisering voorleggen aan het colleg

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
     

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Korte inhoud Afhandeling
VNG Magazine nummer 6 vka