Menu

Week 15 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
08-03-17 Van der Leest (VVD) Vergunningverlening (PDF, 182.2 kB)   04-04-17
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe websiateb gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
15-A 10-04-17 Waardlanden Jaarstukken 2016 met controle verklaring en anbiedingsbrief en Begroting 2018 met aanbiedingsbrief
Brief begroting (PDF, 62.8 kB)
Brief jaarstukken (PDF, 44.8 kB)
Programmabegroting (PDF, 1.1 MB)
Controleverklaring (PDF, 161.2 kB)
Jaarrekening (PDF, 1.2 MB)
vka
15-B 12-04-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 20 april en 11 mei 2017 vka
15-C 12-04-17 Zorgbelang Zuid-Holland Uitnodiging (PDF, 317.3 kB) themabijeenkomst ‘Goed wonen en bouwen aan de leefbaarheid' op 16 mei a.s. te Gouda vka
15-D 13-04-17 Omgevingsdienst ZHZ Jaarrekening 2016 met controleverklaring, begroting 2018 en begeleidende brief
Brief (PDF, 122.8 kB)
Begroting (PDF, 1.2 MB)
Controleverklaring (PDF, 134.5 kB)
Jaarstukken (PDF, 1.7 MB)
vka
15-E 13-04-17 AV Regio Jaarrekening 2016, begroting 2018 met aanbiedingsbrief
Brief (PDF, 694.4 kB)
Begroting (PDF, 936.5 kB)
Jaarstukken (PDF, 1.6 MB)
vka
15-F 13-04-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 13 april 2017 vka
15-G 15-04-17 Avres Begeleidende brief, Concept Jaarrekening 2016 en  Jaarverslag 2016 met besluit jaarverslag en jaarrekening en concept begroting 2018 en jaarplan 2018 met besluit jaarplan en begroting 2018
Brief (PDF, 161.4 kB)
Besluit jaarplan (PDF, 268.7 kB)
Besluit jaarverslag (PDF, 276.2 kB)
Concept jaarverslag (PDF, 2.2 MB)
Concenpt jaarplan (PDF, 1.3 MB)
Concept jaarrekening (PDF, 1.4 MB)
vka
15-H 18-04-17 Lokale rekenkamer Leerdam Aangepast huishoudelijk reglement Lokale rekenkamer Leerdam met begeleidende brief
Brief (PDF, 48.6 kB)
Reglement (PDF, 160.7 kB)
vka
15-I 18-04-17 Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland Jaarverslag 2016 van het jongerenwerk in Leerdam
Brief (PDF, 250.7 kB)
Jaarverslag (PDF, 792.3 kB)
 
vka
15-J 18-04-17 Veiligheidsregio ZHZ Jaarrekening 2016, begroting 2018 met aanbiedingsbrief
Jaarverslag
Aanbiedingsbrief (PDF, 2.8 MB)
Begroting (PDF, 3.2 MB)
Jaarstukken (PDF, 5.5 MB)
vka
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling