Menu

Week 21 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe websiateb gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
10-05-17 Van den Berg (VHLlokaal) Begrotingswijziging DG&J 09-06-17  
15-05-17 Visser (CDA) Overeenkomst met de wijkvereniging West-End en de Vogelvriend 14-06-17  
20-05-17 Van der Hek (CU) Programmabegroting 2018 GR OVL 30-05-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
21-A 23-05-17 LSA Bewoners

Uitnodiging (PDF, 538.2 kB) Bijeenkomst 'Buurtrechten: hoe scoort jouw gemeente?' op zaterdag 24 juni a.s. te Utrecht

Begeleidende brief (PDF, 37.4 kB)

vka
21-B 23-05-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 29 mei, 1 en 8 juni 2017 vka
21-C 23-05-17-17 VNG Ledenbrief (PDF, 162.2 kB): contributievoorstel (PDF, 81.7 kB) 2018 vka
21-D 23-05-17 VNG Ledenbrief (PDF, 155.1 kB): jaarverslag 2016 (PDF, 155.1 kB) en verantwoording collectief gefinancierde
activiteiten
(PDF, 243.3 kB) uitnamen Gemeentefonds
 
vka
21-E 23-05-17 VNG Ledenbrief: principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht 2017 vka
21-F 24-05-17 Provincie Zuid-Holland Nieuwsbrief Zicht op Zuid Holland 24 mei 2017 vka
21-G 24-05-17 ANWB Gemeenteraadsverkiezingen (PDF, 119.3 kB) 2018! met digitale bijlage vka
21-H 29-05-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 548 (29 mei 2017) vka
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling

VNG Magazine nummer 8