Menu

week 22-23 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal Leerdam) Korting uitkeringen (PDF, 112.7 kB) t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
08-06-17 Keskin (VHL Lokaal Leerdam) Ontsluiting Koenderseweg (PDF, 19.0 kB) 07-07-17  
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
20-05-17 Van der Hek (CU) Programmabegroting (PDF, 615.3 kB) 2018 GR OVL   30-05-17
15-05-17 Visser (CDA) Overeenkomst (PDF, 164.1 kB) met de wijkvereniging West-End en de Vogelvriend   01-06-17
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
10-05-17 Van den Berg (VHL Lokaal Leerdam) Begrotingswijziging DG&J 09-06-17  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
22-A 29-05-17 HVC Kwartaalbericht (PDF, 182.0 kB) / vooruitblik AV juni 2017 vka
22-B 30-05-17 Zuid Hollandse Verenigingen voor Kleine Kernen Uitnodiging jaarvergadering (PDF, 25.5 kB) op woensdag 21 juni 2017 in het Wijkcentrum in Ooltgensplaat vka
22-C 31-05-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 8 en 15 juni 2017 vka
22-D 31-05-17 VNG Ledenbrief: wijziging model huisvestingsverordening en nieuw model urgentieverordening vka
22-E 31-05-17 VNG Ledenbrief: Stand van zaken invoering Omgevingswet vka
22-F 01-06-17 VNG Ledenbrief: Voortgang regionale samenwerking waterketen vka
22-G 01-06-17 SamenDoen Uitnodiging, inclusief programma (PDF, 144.4 kB), netwerkbijeenkomst ‘Gezond in Leerdam’ op 20 juni 2017 in het Heerenlandencollege Joost de Jongestraat vka
22-H 01-06-17 VZHG Journaal (PDF, 510.9 kB) voor gemeenten nummer 05 2017 vka
22-I 01-06-17 Provincie Zuid-Holland Nieuwsbrief Zicht op Zuid Holland 1 juni 2017 vka
22-J 01-06-17 OnsLeerdam Rondje Leerdam vka
22-K 02-06-17 GR AV Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 7 vka
22-L 05-06-17 Vrijstaat de Stellingen Uitroepen (PDF, 14.2 kB) van Vrijstaat de Stellingen! vka
22-M 06-06-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 548 (6 juni 2017) vka
22-N 06-06-17 Vluchtelingenwerk Nederland Nieuwsbrief juni 2017 vka
22-O 07-06-17 Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen Uitnodiging (PDF, 889.5 kB) PlattelandsParlement  op 17 juni a.s. te Bronckhorst vka
22-P 07-06-17 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Uitnodiging (PDF, 561.1 kB) raadsbijeenkomst knoppennotitie op 28 juni te Zwijndrecht vka
22-Q 07-06-17 VNG Ledenbrief: technische wijzigingen CARUWO vka
22-R 08-06-17 Gemeente Heemskerk Motie (PDF, 1.4 MB) t.a.v. salaris directeur HVC vka
22-S 08-06-17 Provincie Zuid Holland Nieuwsbrief Zicht op Zuid Holland 8 juni 2017 vka
22-T 08-06-17 OnsLeerdam Rondje Leerdam vka
22-U 08-06-17 Gemeente Dordrecht Nieuwsbrief (PDF, 242.4 kB) nr 9 beschermd wonen vka
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
01-06-17 Benchmark (PDF, 99.7 kB) “Waar staat Leerdam”d.d. oktober 2016 met rapport (PDF, 1.8 MB) en memo vka
01-06-17 Budgetoverschrijding (PDF, 117.0 kB) 2017 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vka
01-06-17 Jaarverslag (PDF, 60.9 kB) Arbeidsmarkt 2016 vka
01-06-17 Raadsvragen (PDF, 539.5 kB) d.d. 11 mei jl. vka
07-06-17 Verbeterplan Serviceorganisatie (PDF, 3.3 MB)Jeugd ZHZ, regionale formule 2.0 en verbeterplan van de Stichting Jeugdteams vka
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--