Menu

Week 25 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-06-17 Wolting (CU) Huur sportaccommodaties (PDF, 135.2 kB)    
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen (PDF, 43.9 kB) 12-07-17  
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
10-05-17 Van den Berg (VHL Lokaal) Begrotingswijziging DG&J 09-06-17  
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Korting uitkeringen t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
08-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Ontsluiting Koenderseweg (PDF, 19.0 kB) 07-07-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
25-A 19-06-17 EY Public Class Magazine juni 2017 vka
25-B 20-06-17 Notubiz Online Magazine voor raadsleden vka
25-C 21-06-17 HVC Terugblik (PDF, 322.7 kB) op de Algemene Vergadering d.d. 8 juni 2017 (digitaal) vka
25-D 21-06-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 29 juni, 4 rn 6 juli 2017  
25-E 22-06-17 Gemeente Borger-Odoorn

Standpunt (PDF, 784.7 kB) van de gemeente Borger-Odoorn ten aanzien van medicinale cannabis
Motie (PDF, 1.2 MB)

vka
25-F 26-06-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 552 (26 juni 2017) vka
25-G 26-06-17 VeiligheidsAlliantie Informatie (PDF, 86.2 kB) over vernieuwde website vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
12-06-17 Raadsbrief (PDF, 185.2 kB) aanhechting jeugdzorg met het lokale veld vka
12-06-17 Raadsinformatiebrief (PDF, 200.2 kB) Beleidskaders subsidie 2018-2019 vka
27-06-17 Aandeelhouderschap Eneco (PDF, 73.6 kB) met mededeling (PDF, 162.7 kB) en consultatiedocument (PDF, 3.8 MB) van Eneco Betrekken bij behandeling in de raad

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--