Menu

Week 25/26 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-04-18  De Visser (SGP)  Deelname cq uittreding Avres  11-05-18  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
25-A 20-06-18 Gemeente Gorinchem   Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 28 juni en 5 juli 2018 (klik hier voor de digitale agenda) vka
25-B 21-06-18 Waterschap Rivierenland  Vooraankondiging afscheidsreceptie Roelof Bleker op vrijdag 31 augustus te Tiel vka
25-C    21-06-18 Provincie Zuid Holland  Uitnodiging (PDF, 197.3 kB) informatiebijeenkomst over de nieuwe OV-concessie DAV op donderdag 5 juli a.s. Dordrecht vka
26-D     25-06-18 Stichting Groene Hart   Groene Flits 593, 25 juni 2018 vka
26-E 25-06-18 Dierenbescherming De eerste editie van Politiek Dier vka
26-F 25-06-18 Economic Board Utrecht Reminder Get Connected met Hans de Boer op 3 juli a.s. te Utrecht vka
26-G 25-06-18 burger Oproep  Groenbeheer  (PDF, 125.4 kB) vka
26-H 26-06-18 Vluchtelingenwerk Nieuwsbrief vka
26-I 26-06-18 O2A5 Jaarverantwoording 2017 vka
26-J 27-06-18 Provincie Zuid Holland  Save the date (PDF, 72.9 kB): Raadsledenontmoeting 2018 op 3 oktober te Den Haag vka
26-K 27-06-18 burger Oproep  Groenbeheer (PDF, 122.0 kB) ka
26-L 28-06-18 Bibliotheek Aanzet Vooraankondiging onderzoek vka
26-M 28-06-18 ROV Magazine editie juni 2018 vka
26-N 28-06-18 Metafoor Juridisch Kwartaalbericht juni 2018 vka

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
20-06-18 Telefonische bereikbaarheid (PDF, 176.9 kB) BVO Vijfheerenlanden vka
25-06-18 Toezichtinformatie (PDF, 445.5 kB) Kinderopvang Leerdam 2017 vka
27-06-18 Raadsinformatiebrief (PDF, 165.5 kB)voorontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf vka

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Naam Korte inhoud Afhandeling
--