Menu

Week 26 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
23-06-17 Van der Leest (VVD) Kosten statushouders (PDF, 18.4 kB) 22-07-17  
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
08-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Ontsluiting Koenderseweg (PDF, 16.1 kB)   28-06-17
12-06-17 Wolting (CU) Huur sportaccommodaties (PDF, 452.5 kB)   29-06-17
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
10-05-17 Van den Berg (VHL Lokaal) Begrotingswijziging DG&J 09-06-17  
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Korting uitkeringen t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
12-06-17 Wolting (CU) Huur sportaccommodaties 11-07-17  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
26-A 26-06-17 Raad voor het openbaar bestuur Advies (PDF, 461.9 kB) 'Zorg voor samenhangende zorg’ vka
26-B 27-06-17 Youmee Live the experience vka
26-C 27-06-17 Prodemos Nieuwsbrief juni 2017 vka
26-D 27-06-17 Vereniging sport en gemeenten Bouwstenen (PDF, 45.1 kB) lokaal sportbeleid voor politieke partijen vka
26-E 27-06-17 RIEC Rotterdam Nieuwsbrief juni 2017 (PDF, 112.5 kB) vka
26-F 27-06-17 VNG Ledenbrief  - Model APV-bepaling aanpak woonoverlast vka
26-G 28-06-17 mr.drs. RJEJ van der Bee Aanvraag subsidie (PDF, 43.1 kB) aangaande waardig afscheid abortuskinderen met begeleidende brief (PDF, 6.4 kB) vka
26-H 28-06-17 ROV Magazine editie juni 2017 vka
26-I 30-06-17 Provincie Zuid Holland Vooraankondiging (PDF, 88.7 kB) bestuurdersconferentie over de landschapstafels, op 22 november 2017 vka
26-J 30-06-17 Lokale Rekenkamer Leerdam Startnotitie (PDF, 208.9 kB) onderzoek Burgerparticipatie vka
26-K 30-06-17 BridgeBond Welzijnsmanifest (PDF, 624.0 kB) voor ouderen vka
26-L 03-07-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 553 (3 juni 2017) vka
26-M 03-07-17 Cities of Glass Uitnodiging opening (PDF, 1.1 MB): Tentoonstellingen op zaterdag 8 juli 2017 vka
         

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
     
     

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Korte inhoud Afhandeling