Menu

Week 27 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
06-07-17 Van der Leest (VVD) Schuldhulpverlening ZZP'ers (PDF, 199.0 kB) 06-08-17  
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
10-05-17 Van den Berg (VHL Lokaal) Begrotingswijziging DG&J 09-06-17  
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Korting uitkeringen t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
12-06-17 Wolting (CU) Huur sportaccommodaties 11-07-17  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
23-06-17 Van der Leest (VVD) Kosten statushouders 08-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum 15-05Afzender Korte inhoud Afhandeling
27-A 03-07-17 Raad voor het openbaar bestuur SAVE THE DATE (PDF, 268.3 kB) 'Avond van de Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid' op 30 augustus a.s. vka
27-B 04-07-17 Prodemos Breng het stembureau (PDF, 142.6 kB) naar jongeren vka
27-C 04-07-17 GGD-Teams Gezondheid Magazine juni 2017 vka
27-D 04-07-17 Economic Board Utrecht Aandacht (PDF, 151.3 kB) voor de maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente en de mogelijkheden deze om te zetten in economische kansen vka
27-E 06-07-17 Mezzo Pamflet (PDF, 473.1 kB): 5 speerpunten rondom mantelzorg voor uw verkiezingsprogramma vka
27-F 06-07-17 Stg Leergeld AW5H Inzicht eerste halfjaar Stg. leergeld 2017
Overzicht (PDF, 273.4 kB)
Herziene begroting (PDF, 19.3 kB)
vka
27-G 06-07-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 6 juli 2017 vka
27-H 06-07-17 Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Brief ‘Deltaprogramma (PDF, 110.9 kB) en uw gemeente’ vka
27-I 07-07-17 VRZHZ Controleverslag (PDF, 1.8 MB) op de jaarstukken 2016 vka
27-J 07-07-17 MerwedeLingelijn Nieuwsbericht 7 juli 2017 vka
27-K 07-07-17 Dienst Gezondheid&Jeugd De door het algemeen bestuur op 6 juli 2016 vastgestelde jaarstukken 2016 inclusief de goedgekeurde accountantsverklaring
Brief jaarstukken (PDF, 924.7 kB)
Jaarstukken (PDF, 4.6 MB)
vka
27-L 07-07-17 Dienst Gezondheid&Jeugd De door het algemeen bestuur vastgestelde primaire begroting 2018
Brief primaire begroting (PDF, 442.5 kB)
Primaire begroting (PDF, 1.6 MB)
vka
27-M 10-07-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 554 (10 juli 2017) vka
27-N 10-07-17 Rob/Rof Advies Zorg (PDF, 461.9 kB) voor samenhangende zorg vka
         

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
     

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Naam Korte inhoud Afhandeling
--