Menu

Week 27-28 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
09-07-18
 
Wolting (CU) Aankoop gronden (PDF, 104.3 kB) 12-07-18  
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
29-06-18 Van der Leest (VVD) Telefonische bereikbaarheid BVO/VHL (PDF, 206.6 kB)   04-07-18
02-06-18 De Visser (SGP) Kaderbrief (PDF, 378.6 kB)   06-07-18

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-04-18  De Visser (SGP)  Deelname cq uittreding Avres  11-05-18  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
27-A   29-06-18 VNG Startpublicatie (PDF, 57.2 kB) Meerjarenvisie (publicatie ligt in de leeskamer ter inzage) vka
27-B 29-06-18 MerwedeLingelijn Nieuwsbrief - 29 juni 2018 vka
27-C 02-07-18 kbo-pcob  Aandacht voor een Oudervriendelijke samenleving (PDF, 225.8 kB) met checklist (PDF, 69.3 kB) vka
27-D 02-07-18 Stichting Groene Hart Groene Flits 594, 2 juli 2018 vka
27-E 02-07-18 Oasen drinkwater Uitnodiging (PDF, 198.7 kB) kennismakingsbezoek op 18 of 25 september te Lexmond vka
27-F 02-07-18 Avres Gewaarmerkte jaarrekening (PDF, 2.6 MB) en accountantsverklaring (PDF, 229.9 kB) Avres vka
27-G 02-07-18 Politie Eenheid Rotterdam Stand aantal Burgernet deelnemers (PDF, 25.0 kB) per gemeenten per 1 Juli 2018 met aantal acties (PDF, 94.4 kB) vka
27-H 02-07-18 Provincie Zuid Holland Aanbieding folder Klankbordgesprekken (PDF, 45.4 kB) burgemeester en gemeenteraad vka
27-I 05-07-18 GR AV De herziening van de begroting 2019 (PDF, 460.8 kB) en de tekstaanpassing (PDF, 287.7 kB) van de Gemeenschappelijke Regeling met toelichting (PDF, 176.0 kB) n.a.v. de gewijzigde samenwerking binnen de regio AV met begeleidende brief (PDF, 289.0 kB) Vka; voor pre-advisering voorleggen aan het college
27-J   Provincie Zuid Holland Uitnodiging lunchbijeenkomst (PDF, 102.4 kB) 12 september: “ Wat zijn de effecten van de decentralisaties op de kwaliteit van het lokaal bestuur?” te Den Haag vka
28-K 09-07-18  Stichting Groene Hart  Groene Flits 595, 9 juli 2018 vka
28-L 09-05-18  Prodemos Dag van de Democratie (PDF, 235.9 kB) 15 september a.s. vka
28-M 09-7-18 Politie Eenheid Rotterdam Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 (PDF, 2.4 MB) vka
28-N 09-07-18 Stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid en Zorgbelang Zuid-Holland  Uitnodiging (PDF, 88.2 kB) ‘Regie in de Regio’ op woensdag 5 september 2018 om 18.00 uur rond het thema ‘Jeugdhulp doen we samen’ te Dordrecht   
28-O 10-07-18 Water Natuurlijk Nieuwsbrief Natuurlijk Water nummer 4 vka
28-P 10-07-18 Gemeente Bergeijk Motie vreemd aan de orde van de dag (PDF, 86.5 kB) op grond van artikel 29 RvO: Niet boren naar gas vka
28-Q 10-07-18 VNG Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst Zuid-Holland Regionale Energiestrategieën op 29 augustus te Den Haag  vka
28-R 11-07-18 Raad van Openbaar Bestuur Signalement (PDF, 369.4 kB)"Over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau"  vka
28-S 12-07-18 Dienst Gezondheid & Jeugd Vastgestelde begroting 2019 (PDF, 1.7 MB), brief reactie op zienswijze begroting 2019 (PDF, 1.3 MB) en de reactie zienswijze (PDF, 305.1 kB) vka
28-T 12-07-18 Dienst Gezondheid & Jeugd Jaarstukken 2017 (PDF, 4.8 MB) met begeleidende brief  (PDF, 404.4 kB) vka
28-U 12-07-18 Omgevingsdienst ZHZ Terugkoppeling vergadering AB (PDF, 118.4 kB) vka
28-V 12-07-18 Omgevingsdienst ZHZ de Begroting 2019 (PDF, 1.3 MB) en de Jaarrekening 2017 (PDF, 1.4 MB) (met bijbehorende controleverklaring (PDF, 1.8 MB)) en begeleidende brief (PDF, 123.6 kB) vka
28-W 12-07-18 BillyBird Facilities Locatie voor recreatiepark gevraagd  (PDF, 41.9 kB) vka
28-X 13-07-18 U10 Nieuwsbrief juli/augustus 2018 vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
05-07-18 informatiebrief PGB tarieven (PDF, 340.2 kB) nav Motie Wijziging verordening beschermd wonen en opvang vka
05-07-18 Raadsbrief inz. Duurzaamheidsmaatregelen Benang Radja (PDF, 193.7 kB) Vka; betrekken bij agendapunt 10.2 raadsvergadering 12-07-18
05-07-18 Brief aan raden VHL (PDF, 136.2 kB) inzake proces en uitgangspunten toe- en uittreden verplichte Gemeenschappelijke Regelingen met bijlage 1 (PDF, 137.3 kB), 2 (PDF, 152.0 kB), 3 (PDF, 147.0 kB), 4 (PDF, 148.4 kB), 5 (PDF, 143.0 kB) en 6 (PDF, 152.2 kB) vka
05-07-18 Mededeling over gevoerde gesprekken (PDF, 109.0 kB) inz. Dienstverlening inwoners VHL m.b.t. werk en inkomen vka
05-07-18 Bestemmingsplan Overboeicop (PDF, 60.1 kB) vka
 
Tijdschriften (liggen in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
VNG Magazine nummer 11 vka