Menu

Week 28 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
10-05-17 Van den Berg (VHL Lokaal) Begrotingswijziging DG&J 09-06-17  
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Korting uitkeringen t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
12-06-17 Wolting (CU) Huur sportaccommodaties 11-07-17  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
23-06-17 Van der Leest (VVD) Kosten statushouders augustus 2017  
06-07-17 Van der Leest (VVD) Schuldhulpverlening ZZP'ers 06-08-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
28-A 30-06-17 Provincie Zuid-Holland

Vooraankondiging (PDF, 88.2 kB): bestuurdersconferentie over de landschapstafels, op 22 november 2017

vka
28-B 10-07-17 Projectteam omwonenden watertoren Zienswijze ontwerpbestemmingsplan (PDF, 119.7 kB)‘Leerdam, Oud Schaik 2a’ vka
28-C 11-07-17 Stichting O2A5 Begeleidende brief (PDF, 547.4 kB)
Jaarverantwoording 2016 (PDF, 1.5 MB)
vka
28-D 13-07-17 VNG Ledenbrief: ledenraadpleging - uitgangspunten CAO Gemeenten 2017 e.v. vka
28-E 13-07-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 13 juli 2017 vka
28-F 13-07-17 Regio AV Koersdocument (PDF, 803.7 kB) Grenzeloos Samenwerken met aanbiedingsbrief (PDF, 528.5 kB) en Nieuwsbrief (PDF, 468.3 kB) vka
28-G 13-07-17 Raad van State Uitspraak (PDF, 1.9 MB) Lingedijk 111 met aanbiedingsbrief (PDF, 635.8 kB) vka
28-H 14-07-17 Veiligheidshuis ZHZ Nieuwsbrief 13 2017 vka
28-I 14-07-17 RadarAdvies Nieuwsbrief juli 2017 vka
28-J 14-07-17 Provincie Utrecht en VNG Utrecht Vooraankondiging (PDF, 43.8 kB): bijeenkomst  met informatiemarkt op 11 april 2018 te Utrecht vka
28-K 17-07-17 OZHZ Op 6 juli 2017 vastgestelde jaarstukken (PDF, 1.7 MB) 2016 en de begroting 2018 (PDF, 1.3 MB) met begeleidende brief (PDF, 391.3 kB), de controleverklaring (PDF, 134.5 kB) van de accountant en de bijbehorende belegnotities (PDF, 2.3 MB) voor de AB-vergadering vka
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
13-07-17 Voortgangsinformatie Achter de Pijp (PDF, 185.3 kB) vka

Tijdschriften (liggen in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
Magazine schoon 2017 van de HVC vka