Menu

week 29 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
10-05-17 Van den Berg (VHL Lokaal Leerdam) Begrotingswijziging DG&J 09-06-17  
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal Leerdam) Korting uitkeringen t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
12-06-17 Wolting (CU) Huur sportaccommodaties 11-07-17  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
23-06-17 Van der Leest (VVD) Kosten statushouders augustus 2017  
06-07-17 Van der Leest (VVD) Schuldhulpverlening ZZP’ers    
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
29-A 17-07-17 NLPO Oproep ondertekening (PDF, 49.5 kB) petitie lokale omroep vka
29-B 18-07-17 Uit®waarde Stukken Algemene Vergadering van Aandeelhouders; agenda (PDF, 89.7 kB), verslag (PDF, 130.6 kB), benoeming lid RvC (PDF, 126.6 kB) en jaarrekening 2016 (PDF, 2.8 MB) vka
29-C 18-07-17 Provincie Zuid Holland Goedkeuring (PDF, 1.9 MB) raadsbesluiten van 29 juni jl. vka
29-D 19-07-17 Gemeente Oudewater Uitnodiging symposium (PDF, 63.5 kB) ‘komt tijd, komt raad’ op woensdagochtend 6 september 2017 in het oude Stadhuis van Oudewater vka
29-E 19-07-17 EFK Informatie (PDF, 247.0 kB): Kunt u gerust zijn met een goedkeurende controleverklaring? vka
29-F 19-07-17 VNG en het Child Friendly Cities-netwerk Ruimte voor positief jeugdbeleid en GR2018 (PDF, 100.4 kB) en een tienpuntenplan (PDF, 637.9 kB) vka
29-G 20-07-17 Humanitas Continuering (PDF, 464.2 kB) aanbod dienstverlening vka
29-H 24-07-17 Ministerie van BZK Gemeentefonds: Meicirculaire 2017 (PDF, 1.6 MB) vka
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
20-07-17 Monitoring en sturing (PDF, 168.4 kB) Sociaal Team vka
21-07-17 Gewijzigde beleidsregels (PDF, 407.0 kB) Jeugdhulp vka
21-07-17 Pilot: Leer2werk op de gemeentewerf (PDF, 108.7 kB) vka
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--