Menu

week 29/30 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
20-07-18  Verwijmeren (PvdA)  Begeleiding van jongeren naar werk  (PDF, 114.6 kB) 19-08-18  
Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
09-07-18 Wolting (CU)  Aankoop gronden (PDF, 42.9 kB)   12-07-18

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-04-18  De Visser (SGP)  Deelname cq uittreding Avres  11-05-18  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
29-A 11-07-18 Waterschap Rivierenland Uitnodiging afscheidsreceptie van Roelof Bleker op 31 augustus 2018 vka
29-B 17-07-18 Veiligheidsregio ZHZ Nieuwsbrief - juli 2018 vka
29-C 17-07-18 Regiobureau AV Vooraankondiging (PDF, 332.0 kB): regionale radenbijeenkomst op 19 september 2018 te Gorinchem, met de volgende twee onderwerpen op de agenda, de arbeidsmarktregio en de DAV-concessie vka
29-D 17-07-18 SamenDoen Nieuwsbrief juli/augustus 2018 vka
29-E 18-07-18 Stichting Groene Hart Jaarbericht 2017 (PDF, 2.9 MB) vka
29-F 18-07-18 RIEC-LIEC Integraal juli 2018 vka
29-G 19-07-18 Panteia Maandelijk nieuwsbrief 19 juli 2018 vka
29-H 19-07-18 Provincie Zuid Holland Tweede raadsinformatiebrief (PDF, 730.4 kB) nieuw openbaar vervoernetwerk in de regio Drechtsteden – Alblasserwaard - Vijfheerenlanden vka
29-I 19-07-18 VNG Ledenbrief: Woonbeleid vka
30-J 23-07-18 Gereformeerde Bijbelstichting  Aanbod (PDF, 59.3 kB) voor een Kanttekeningenbijbel vka
30-K 23-07-18 Lokale Rekenkamer Leerdam  Startnotitie (PDF, 149.4 kB) Ex ante onderzoek Omgevingswet vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
17-07-18 Aanvullende informatie (PDF, 140.6 kB) inzake telefonische bereikbaarheid gemeenten vka

Cursussen/opleidingen
Korte inhoud Afhandeling
Cursusdag Klimaatwarming-ups vka