Menu

Week 30 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-06-17 Wiolting (CU) Huur sportaccommodaties   29-06-17
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Korting uitkeringen t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
23-06-17 Van der Leest (VVD) Kosten statushouders augustus 2017  
06-07-17 Van der Leest (VVD) Schuildhulpverlening ZZP'ers 06-08-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
30-A 26-07-17 VNG Ledenbrief: Wijziging model-APV zomer 2017 vka
         
         

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
     
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling