Menu

Week 31-35 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
07-08-18   Verwijmeren (PvdA) Raadsinformatiebrief (PDF, 145.2 kB)mysterieshopping 07-09-18  
07-08-18  Verwijmeren (PvdA)  Stresstest klimaatverandering  (PDF, 240.1 kB) 07-09-18  
30-08-18  De Visser (SGP)  Openbaar vervoer  (PDF, 104.9 kB) 30-09-18  
30-08-18  De Visser (SGP)  Openbare Verlichting  (PDF, 104.6 kB) 30-09-18  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
20-08-18  De Visser (SGP)  Werkzaamheden op zondag   (PDF, 44.8 kB)   22-09-18
12-04-18  De Visser (SGP)   Deelname cq uittreding Avres   (PDF, 53.3 kB)   29-09-18

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
20-07-18  Verwijmeren (PvdA)  Begeleiding van jongeren naar werk  19-08-18  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
31-A 27-07-18 VNG  Ledenbrief: stand van zaken invoering Wnra vka
31-B 27-07-18 Ecodorpenenetwerk Nederland  Uitnodiging symposium ‘De meerwaarde van ecodorpen’ op 27 september 2018 in Olst vka
31-C 02-08-18 Radaradvies  Nieuwsbrief 2 augustus 2018 vka
32-D 06-08-18 Oasen  Uitnodiging (PDF, 198.7 kB) kennismaking op 18 of 15 september a.s. te Lexmond vka
32-E 09-08-18 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid   Uitnodiging (PDF, 84.8 kB) bestuurlijke bijeenkomst Omgevingswet; een fundamentele omslag? Op 6 september a.s. te Hendrik-Ido-Ambacht vka
33-F 14-08-18 Panteia Maandelijkse nieuwsbrief augustus 2018 vka
33-G 14-08-18 Ministerie van BZK  Circulaire bezoldiging (PDF, 314.7 kB) politieke ambtsdragers vka
34-H 14-08-18 Water Natuurlijk Natuurlijk Water nr 7 augustus 2018 vka
34-I 26-08-18  Team 2015  Herhalingsbrief (PDF, 757.8 kB): Burgerinitiatief in het kader van Duurzaamheid en  Global Goals   doelstellingen vka
35-J 27-08-18  Veilig Thuis en de Crisisdienst  Crisisdienst Zuid Holland Zuid per 1 september 2018 (PDF, 63.0 kB) vka
35-K 27-08-18  Royal Leerdam Crystal  UITNODIGING Masterly The Hague 2018 20-23 september vka
35-L 27-08-18  Gemeente Waalwijk  Motie Kinderpardon (PDF, 205.1 kB) aangenomen in de gemeenteraad vka
35-M 29-08-18 Het Democratisch Energie Initiatief Manifest (PDF, 1.1 MB) “voorkom klimaatboetes van kabinet – ontkoppel energie- en klimaatbeleid – stop biomassa” met begeleidende brief (PDF, 30.8 kB) vka
35-N 29-08-18 Gemeente Gorinchem     Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 6 en 13 september 2018 vka
35-O 30-08-18 SamenDoen  Uitnodiging (PDF, 1.6 MB) voor Samendoendag 12 september a.s van 14.00 tot 17.00 uur Dr. Reilinghplein vka
35-P 31-08-18 VZHG  Journaal (PDF, 563.2 kB) voor de gemeenten- Zomereditie 2018 vka
35-Q 03-09-18 Aandeelhouderscommissie Eneco  Bericht aan de aandeelhouders (PDF, 800.5 kB), inzake Eneco vka
35-R 03-09-18 Regionale samenwerking Buurtoezicht / Preventie  Donkere Dagen Offensief (PDF, 194.6 kB) Buurttoezicht / Buurtpreventie in samenwerking met de politie vka
35-S 03-09-18 Provincie Zuid Holland  Uitnodiging (PDF, 74.1 kB): Raadsledenontmoeting 2018 op 3 oktober a.s. vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
06-08-18  Onderzoeksresultaten mysterieshopping  (PDF, 121.3 kB) vka
06-08-18  Incidentele subsidie HandjeHelpen (PDF, 74.0 kB) Leerdam  vka
21-08-18  Raadsinformatiebrief (PDF, 2.1 MB) met Jaarverslag 2017 Serviceorganisatie Jeugd (PDF, 912.3 kB) ZHZ en samenvatting  (PDF, 704.6 kB) vka
30-08-18  Raadsinformatiebrief (PDF, 799.7 kB) participatietrajecten met rapportage Stichting Life Goals  (PDF, 4.3 MB) vka

Cursussen/opleidingen
Korte inhoud Afhandeling
Kennismarkt Omgevingswet 2018 vka