Menu

Week 31 tm 34 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
06-07-17 Van der Leest (VVD) Schulphulpverlening zzp'ers (PDF, 518.0 kB)   04-08-17

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
06-06-17 Keskin (VHL Lokaal) Korting uitkeringen t.g.v. kostendelersnorm 05-07-17  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
23-06-17 Van der Leest (VVD) Kosten Statushouders augustus 2017  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
31-A    31-07-17 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Uitnodiging (PDF, 364.3 kB) ‘Avond voor de Jeugdhulp ZHZ’ op 30 augustus te Dordrecht vka
31-B 02-08-17 Mw. N. te M. Klacht geluidsoverlast (PDF, 222.0 kB) ’t Goeie Heertje vka; ter afdoening in handen van het college stellen met verzoek om terugkoppeling aan de raad
31-C 04-08-17 LekWaalMedia Verzoek om een (aanvullende) subsidie (PDF, 90.6 kB) beschikbaar te stellen met bijlage 1 (PDF, 120.8 kB), 2 (PDF, 59.1 kB), 3 (PDF, 61.3 kB), 4 (PDF, 61.9 kB), en 5 (PDF, 19.1 kB) vka; voor advies in handen stellen van het college
31-D 04-08-17 VNG Ledenbrief: Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vka
31-E 04-08-17 VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Actiepunten (PDF, 95.1 kB) goede integratie vluchtelingen

vka
32-F 07-08-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 555  vka
32-G 08-08-17 CNV Oproep aandeelhouders (PDF, 3.4 MB) Eneco vka
32-H 09-08-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 22 en 24 augustus 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
32-I 10-08-17 VNG Ledenbrief: Invullling vacatures adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies vka
32-J 10-08-17 VNG Uitnodiging (PDF, 185.2 kB) raadsledenbijeenkomsten informatiesamenleving en Samen Organiseren op verschillende data in september en oktober met extra informatie vka
32-K 10-08-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam - 10 augustus 2017 vka
33-L 14-08-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 556 vka
33-M 15-08-17 Gemeente Dordrecht Uitnodiging (PDF, 33.8 kB) bijeenkomst Jeugdhulp op 24 augustus te Dordrecht met concept zienswijze (PDF, 63.5 kB) vka
33-N 16-08-17 Gelderse Natuur en Milieufederatie Aanbevelingen (PDF, 528.1 kB) voor de verkiezingsprogramma’s vka
33-O 16-08-17 Gemeente Molenwaard Reactie (PDF, 116.3 kB) brief CNV inzake aandeelhouders Eneco vka
34-P 17-08-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 24, 28 en 31 augustus en 7 september 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
34-Q 21-08-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits 557, 21 augustus 2017 vka
34-R 24-08-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 24 augustus 2017 vka
34-S 25-08-17 RadarAdvies Nieuwsbrief 25 augustus 2017 vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
01-08-17 Adviesraad Sociaal Domein Leerdam (PDF, 184.8 kB) vka
22-08-17 Informatie m.b.t. Jeugdhulp (PDF, 210.1 kB) met reactie 1 (PDF, 12.3 MB) en 2 (PDF, 17.9 MB) van de DG&J en knoppennotitie (PDF, 589.5 kB) vka

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
Uniek nummer 30 najaar 2017 vka
VNG Magazine 25 augustus 2017 vka