Menu

Week 36/37 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
06-09-18 Visser (CDA) Raadsvragen over de nieuwe subsidie regeling Min VWS (PDF, 33.2 kB) 16-10-18  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
20-07-18  Verwijmeren (PvdA)  Begeleiding van jongeren naar werk  19-08-18  
07-08-18  Verwijmeren (PvdA) Raadsinformatiebrief mysterieshopping 07-09-18  
07-08-18 Verwijmeren (PvdA) Stresstest klimaatverandering 07-08-18  
30-08-18 De Visser (SGP) Openbaar vervoer 30-09-18  
30-08-18 De Visser (SGP) Openbare Verlichting 30-09-18  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
36-A    16-08-18 Gemeente Simpelveld Motie Proceskosten (PDF, 400.0 kB) nav Raadsvoorstel 7.27 BsGW, begroting 2019 en meerjarenbegroting  2019-2023 vka
36-B 22-08-18 Provincie Utrecht Procedure waarnemend en kroonbenoemde burgemeester (PDF, 1.4 MB)Vijfheerenlanden vka
36-C 28-05-18 Provincie Zuid-Holland Goedkeuring bestemming rekeningresultaat 2017 (PDF, 866.0 kB) vka
36-D 05-09-18 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 13 en 20 september 2018  vka
36-E 05-09-18 GGD Utrecht  Uitnodiging (PDF, 181.5 kB) raadsinformatiebijeenkomst GGD regio Utrecht op 7 november 2018 vka
36-F 05-09-18 Economic Board Utrecht (EBU)   Uitnodiging Trendsessie Get Connected politics
Get Connected - 11 oktober
vka
36-G 05-09-18 Donut-D-Day   Oproep Donut-D-Day op 15 september voor lokale bestuurders; Samenwerken met de inwoners aan een duurzame, eerlijke, gezonde en sociaal rechtvaardige Donut-Gemeente vka
36-H 06-09-18 Provincie Zuid-Holland   Reminder Uitnodiging (PDF, 74.1 kB) Raadsledenontmoeting 2018 op 3 oktober vka
36-I 06-09-18 BSR Uitnodiging (PDF, 155.9 kB) Lustrum BSR op 3 oktober. Aanmelding kan online vka
36-J 06-09-18 DB regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden  Uitnodiging (PDF, 1.8 MB) Radenbijeenkomst op 19 september 2018 vka
36-K 06-09-18 SamenDoen   Nieuwsbrief september 2018 vka
36-L 06-09-18 RadarAdvies Nieuwsbrief september 2018 vka
36-M 10-09-18 Provincie Zuid-Holland Financieel toezicht beoordeling jaarstukken 2017 (PDF, 2.0 MB) vka
37-N 10-09-18 Dierenbescherming  Nieuwsbrief Politiek Dier september 2018 vka
37-O 12-09-18 Simav De Molenstichting SIMAV heeft een drietal toeristische fietsroutes ontwikkeld van ieder circa 40 tot 50 km lengte. De routes zijn te zien op de website. vka
37-P 12-09-18 Platformoverheid Nieuwsbrief platformoverheid.nl – het online platform dat een brug slaat tussen de praktijk van het openbaar bestuur en de wetenschap. Het online platform dat staat voor: kennis maken, kennis delen vka
37-Q 12-09-18 St. Leergeld Alblasserwaard/Vijfheerenlanden  Aanbieding jaarverslag 2017 (PDF, 676.3 kB) vka
37-R 12-09-18 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 20 en 27 september 2018 vka
37-S 13-09-18 Provincie Zuid-Holland Reminder Uitnodiging (PDF, 74.1 kB) Raadsledenontmoeting 2018 op 3 oktober vka
37-T 13-09-18 SamenDoen Uitnodiging Netwerkbijeenkomst (PDF, 334.3 kB) Gezond in Leerdam op 10 oktober 2018 vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
07-09-18 Raadsbrief (PDF, 234.1 kB) motie Digitale geletterdheid  vka

Cursussen/opleidingen
Korte inhoud Afhandeling
Uitnodiging (PDF, 237.9 kB) Veiligheidsalliantie voor kennisbijeenkomst op 18 oktober 2018 vka