Menu

Week 37 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
06-09-17   Verwijmeren (PvdA) Kunstgras en gezondheid (PDF, 142.2 kB) 05-10-17  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum 15-05Afzender Korte inhoud Afhandeling
37-A 13-09-17 Regiobureau AV Uitnodiging (PDF, 596.3 kB) om vragen vooraf te stellen tbv de regionale radenbijeenkomst Arbeidsmarktregio 25 oktober 2017 te Giessenburg vka
37-B 13-09-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 21 en 28 september 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
37-C 14-09-17 VNG Ledenbrief 17/052: Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: informatie over hulpmogelijkheden vka
37-D 14-07-17 Avres Verzoek instemmingsbesluit (PDF, 18.1 MB) raad ivm aanvraag vangnet procedure met plan voor tekort reductie (PDF, 29.1 MB), besluit van Avres (PDF, 884.7 kB), voorstel raadsbeslui (PDF, 924.2 kB)t en begeleidende brief (PDF, 2.2 MB) vka; ter préadvisering voorleggen aan het college
37-E 14-09-17 Avres Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling (PDF, 1.0 MB) met geconsolideerde GR Avres (PDF, 3.7 MB), GR tot wijziging GR Avres (PDF, 9.0 MB), besluit Avres (PDF, 934.8 kB) en raadsvoorstel (PDF, 10.1 MB) vka; ter préadvisering voorleggen aan het college
37-F 14-09-17 Avres Verzoek besluitvorming (PDF, 1.2 MB) inzake verhoging draagkrachtgrens van 110% naar 120% met notitie (PDF, 8.1 MB) en besluit Avres (PDF, 858.7 kB) vka; ter préadvisering voorleggen aan het college
37-G 14-09-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam – 14 september 2017 vka
37-H 18-09-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits, nummer 561 (18 september 2017) vka

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
--    

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Naam Korte inhoud Afhandeling
--