Menu

Week 38 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan

20-09-18
 
De Visser (SGP) Aansturing politie   (PDF, 44.5 kB) 20-10-18  
20-09-18 De Visser (SGP) Dichtliglijden overwegen  (PDF, 43.0 kB) 20-10-18  
23-09-18 Van Weverwijk (CDA)  Dode bomen  (PDF, 32.0 kB) 27-09-18  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
07-09-18  Visser (CDA)  De nieuwe subsidieregeling (PDF, 367.6 kB) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport     14-09-18
20-07-18  Verwijmeren (PvdA)  Begeleiding van jongeren naar werk    (PDF, 315.2 kB)   19-09-18
19-09-18  Verwijmeren (PvdA)  Stresstest klimaatverandering (PDF, 343.2 kB)   19-09-18
17-08-18  Verwijmeren (PvdA)   Raadsinformatiebrief mysterieshopping (PDF, 153.2 kB)   19-09-18
18-09-18  Van der Leest (VVD)  harmonisatie kinderopvang   (PDF, 308.4 kB)   20-09-18

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
30-08-18 
 
De Visser (SGP)  Openbaar vervoer  30-09-18  
30-08-18  De Visser (SGP) Openbare verlichting 30-09-18

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
38-A 27-08-18 Gemeente Waalwijk  Motie (PDF, 123.5 kB) Kinderpardon aangenomen vka
38-B 05-09-18 Duizend Duurzame Daden Dordrecht Symposium Duizend Duurzame Daden 25 september 2018 vka
38-C 17-09-18 U-Thuis  Naarjaarsbijeenkomst (PDF, 247.9 kB) op 7 november 2018 in Utrecht. Bijeenkomst over het versnellen van energieprojecten in de regio Utrecht vka
38-D 18-09-18 Publiek Denken  Nieuwsbrief 18 september 2018 vka
38-E 19-09-18 Panteia Nieuwsbrief september 2018 vka
38-F 19-09-18 Natuurlijk Water Nieuwsbrief Water natuurlijk september 2018 vka
38-G 20-09-18 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)  SVn deelnemersbijeenkomst (H)eerlijk over morgen, op 15 november 2018. vka
38-H 20-09-18 Gemeente Gorinchem  Planning komende vergaderingen vka
38-I 21-09-18 SIMAV Nieuwsbrief (PDF, 3.4 MB) september 2018 vka
38-J 23-09-18 Alliantie Samen werken voor werk  Inspiratiegids: De bijzondere weg naar werk vka

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
20-09-18  Keuze centrum regiobeschermd wonen (PDF, 214.3 kB) en maatschappelijke opvang Vijfheerenlanden vka

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Korte inhoud Afhandeling