Menu

Week 40 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
40-A 29-09-17 ROV Magazine editie september 2017 vka
40-B 29-09-17 Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Begeleidende brief (PDF, 446.8 kB) met dossiers kostenverdeelsystematiek (PDF, 3.3 MB), Gemeenschappelijke regeling (PDF, 3.2 MB) en dekkingsplan (PDF, 6.2 MB) vka
40-C 02-10-17 Ministerie van BZK Septembercirculaire (PDF, 1.3 MB) gemeentefonds 2017 vka
40-D 03-10-17 Samen Doen Vooraankondiging (PDF, 389.0 kB): uitnodiging voor de derde netwerkbijeenkomst van ‘Gezond in Leerdam’ in 2017 op woensdag 15 november a.s. vka
40-E 03-10-17 Provincie Zuid Holland Uitnodiging Bestuurdersconferentie Landschapstafels op woensdagmiddag 22 november 2017 te Delft vka
40-F 04-10-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 12 en 19 oktober 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
40-G 05-10-17 VZHG Journaal 2017 nummer 09 (PDF, 682.8 kB) (maand september) vka
40-H 09-10-17 Stichting Groene Hart Groene Flits 564 - 9 oktober 2017 vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
     
     

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling