Menu

Week 41/42/43 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
22-10-18 Van der Leest (VVD) 2018.25 inzake onderzoek naar uitkeringsfraude (PDF, 135.3 kB) 22-11-18  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
23-09-18 Van Weverwijk (CDA)   Dode bomen (PDF, 22.2 kB)   27-09-18
20-09-18 De Visser (SGP) Aansturing politie (PDF, 174.3 kB)     19-10-18

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
       

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
41-A 09-10-18  Waterschap Rivierenland  De bijeenkomst 'gemeenteraad en waterschap; samen sterker' (PDF, 113.0 kB) op donderdag 11 oktober is afgelast vka
41-B 10-10-18    Platform O  Nieuwsbrief (PDF, 141.6 kB) oktober vka
41-C    10-10-18 Gemeente Gorinchem Planning komende raadsvergaderingen vka
41-D     11-10-18   Raad beschermd wonen en maatschappelijke opvang Lekstroom  Nieuwsbrief (PDF, 433.7 kB) Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Lekstroom editie augustus vka
42-E 15-10-18 Stichting Groene Hart Nieuwsbrief Groene Flits nummer 603 vka
42-F 15-10-18 Metafor Juridisch kwartaalblad vka
42-G 15-10-18 Gemeente Enschede  Motie kinderpardon (PDF, 862.3 kB) aangenomen op 8 oktober 2018 vka
42-H 17-10-18 Gemeente Gorinchem Planning komende raadsvergaderingen vka
42-I 17-10-18 Panteia Nieuwsbrief vka
42-J 17-10-18 Avres  Rapportages en toelichtingen (PDF, 611.7 kB) over over armoede en schulden met bijlage (PDF, 1.7 MB); minima- effectrapportage (PDF, 32.3 MB) en memo klanttevredenheid (PDF, 3.7 MB) vka
42-K 18-10-18 Avres  Reglement van orde (PDF, 3.7 MB) voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Avres  vka
42-L 19-10-18 CityMarketing Vianen  Uitnodiging (PDF, 340.8 kB)Opening fototentoonstelling 2 november 2018 vka
42-M 19-10-18 Maag Lever Darm Stichting  Stappenplan-toiletten (PDF, 755.4 kB) & uitnodiging (PDF, 573.9 kB) Toiletsymposium op donderdag 22 november in Amersfoort  vka
43-N 19-10-18 Provincie Zuid-Holland  Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (PDF, 231.4 kB) over 2017 met begeleidende brief (PDF, 225.6 kB)en begeleidende brief (PDF, 150.3 kB) aan colleges vka
43-O 19-10-18 O2A5  Voordracht twee nieuwe leden RvT (PDF, 38.4 kB) met bijlage (PDF, 1.9 MB) en een tweede brief betreft de wijziging van de statuten O2A5 (PDF, 182.2 kB) met bijlage (PDF, 776.7 kB) vka; ter pre-advisering voorleggen aan het college
43-P 20-10-18 Avres Bericht (PDF, 5.3 kB) aan colleges en raden van Leerdam en Zederik namens AB AVRES vka
43-Q 22-10-18 Natuurlijk Water Midden Holland Nieuwsbrief oktober 2018 vka
43-R 24-10-18 H. Wolthuis Uitnodiging (PDF, 449.0 kB) voor de opening van de 29ste Glas en Keramiekbeurs op 2 november 2018 vka
43-S 24-10-18 Gemeente Gorinchem Planning komende raadsvergaderingen vka
43-T 25-10-18 Provincie Utrecht Nieuws over Utrecht vka

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
     

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Naam Korte inhoud Afhandeling
--