Menu

Week 43/44 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
24-10-17 Wolting (CU) Vergunninghouders parkeren binnenstad (PDF, 138.8 kB) 23-11-17  
26-10-17 Wolting (CU) Inschrijving (jeugd)zorgverleners (PDF, 733.2 kB) 25-11-17  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
23-10-17    Van der Leest (VVD), De Visser (SGP), Visser (CDA), Wolting (CU), Van ’t Pad (PvdA) Achter de Pijp (PDF, 639.9 kB)   26-10-17
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
43-A 24-10-17 Rijkswaterstaat Nieuwsbrief A27 Houten-Hooipolder vka
43-B 24-10-17 U10 Uitnodiging (PDF, 301.9 kB) Werkconferentie integratiebeleid regio Utrecht op 22 november a.s. te Breukelen vka
43-C 25-10-17 Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Uitnodiging bijeenkomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing - De stoppende boer op 8 november 2017 te Noorderloos vka
43-D 25-10-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 2, 9 en 16 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
43-E 25-10-17 VNG  Ledenbrief: gratis verklaring omtrent gedrag (VOG) vka
43-F 26-10-17 Ons Leerdam Rondje Leerdam - 26 oktober 2017 vka
44-G 30-10-17 Stichting Groene Hart De Groene Flits 567, 30 oktober 2017 vka
44-H 01-11-17 ANKO Standpunten en wensen (PDF, 234.8 kB) voor een gezond ondernemingsklimaat ten behoeve van de kappersbranche in uw gemeente vka
44-I 01-11-17 LOGA Ledenbrief: voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand vka
44-J 01-11-17 Gemeente Den Haag Brief AHC Eneco (PDF, 319.0 kB), uitkomst consultatie vka
44-K 02-11-17 Regiobureau AV Programma (PDF, 678.3 kB) Regionale Conferentie 'Grenzeloos Samenwerken' 22-11-201 vka
44-L 03-11-17 ProRAil Gemeenteraadsverkiezingen (PDF, 191.2 kB) - thema spoor / contact ProRail vka
44-M 03-11-17 Provincie Zuid Holland Resultaat gespreksronde interbestuurlijk toezicht (PDF, 69.6 kB) met gemeenten in Zuid-Holland,  Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (PDF, 233.8 kB) over 2016 en de verbetervoorstellen indicatoren (PDF, 82.9 kB) ruimtelijke ordening en omgevingsrecht met één bijlage (PDF, 64.6 kB) met begeleidende brief (PDF, 140.9 kB) vka

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
18-10-17 Compensatie eigen bijdrage Wmo (PDF, 189.9 kB) vka
19-10-17 Ontwikkelingen Jeugdhulp (PDF, 175.3 kB) vka
 Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Korte inhoud Afhandeling
-