Menu

Week 44-45 - 2018

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
12-11-18 Van der Leest (VVD) Zonnepanelen op schooldaken (PDF, 180.5 kB) 11-12-18  
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
22-10-18 Van der Leest (VVD) 2018.25 inzake onderzoek naar uitkeringsfraude 22-11-18  
         

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
44-A   22-10-18 Avres Verzoek om zienswijze (PDF, 3.7 MB) deelname
In de stichting Inkoop Bureau Midden Nederland
vka; voor pre-advisering voorleggen aan het college
44-B 30-10-18 Pantheia  Nieuwsbrief Financiering vka
44-C 30-10-18 SamenDoen Nieuwsbrief november 2018 vka
44-D 30-10-18 Gemeente Gorinchem Planning komende vergaderingen vka
44-E 31-10-18 STICHTING Ouderplatform Zuid-Holland Zuid  Uitnodiging (PDF, 25.9 kB) bijeenkomst ‘Regie in de Regio’ op woensdag 21 november 2018 om 19.30 uur rond het thema ‘Luister ook eens naar mij!’ te Dordrecht vka
44-F 02-07-18 SamenDoen Uitnodiging (PDF, 78.7 kB) conferentie op 27 november a.s. vanaf 19.30 uur in het Dak met poste (PDF, 304.0 kB)r vka
44-G 02-07-18 RadarAdvies Nieuwsbrief november 2018 vka
45-H 05-11-18 Stichting Groene Hart Weekblad Groene Flits - 604 vka
45-I 06-11-18 Nationaal Glasmuseum en de Kunstplaats  Uitnodiging (PDF, 1.5 MB) opening van de tentoonstelling De Hut en zijn arbeiders op 1 december 2018 De Kunstplaats  vka
45-J 07-11-18 VZHG  Journaal (PDF, 456.9 kB) voor de gemeenten 2018 nummer 10 vka
45-K 08-11-18  U10  Nieuwsbrief: Nieuwe U10-site, Omgevingswetdag, Utrechtse route CO2-neutraal en bestuurtafels 17 oktober vka
45-L 09-11-18 NLVOW  Uitnodiging (PDF, 143.8 kB) voor Conferentie De burger doet er toe, maar hoe? 7 december 2018 te Hoevelaken vka
45-M 12-11-18 Stichting Groene Hart Weekblad Groene Flits - 604 vka
45-N 12-11-18 Water Natuurlijk  Nieuwsbrief Natuurlijk Water nummer 10 vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
30-10-18 Keuze woningmarktregio (PDF, 141.0 kB) nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vka
06-11-18 Gevolgen nieuwe CAO (PDF, 91.5 kB) voor tarieven Huishoudelijke Ondersteuning Leerdam vka
08-11-18 Het experiment SUS-wachten (PDF, 779.4 kB) vka
 
Tijdschriften (liggen in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
VNG Digitale Magazine vka