Menu

Week 45 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
13-06-17 Wolting (CU) Cijfers verbonden partijen 12-07-17  
19-10-17  Gros (fractie Gros)  Evenementen Voorwaartsveld  18-11-17  
24-10-17  Wolting (CU)  Vergunninghouders parkeren binnenstad  23-11-17  
26-10-17  Wolting (CU)  Inschrijving (jeugd)zorgverleners  25-11-17  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
45-A  06-11-17 RadarAdvies  Nieuwsbrief vka
45-B  06-11-17  Nationaal Glasmuseum  Uitnodiging (PDF, 65.4 kB) opening 'We've got Balls!' - 18 november 2017 om 15.00 uur  vka
45-C 07-11-17 Ministerie van BZK  Circulaire (PDF, 10.6 MB): per 01.01.2018 geïndexeerde bedragen van (onkosten)vergoeding politieke ambtsdragers van gemeenten/ wijzigingen per 01.01.2017 bezoldigingsbedragen B&W & wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden  vka
45-D 07-11-17 VNG  Ledenbrief (PDF, 461.6 kB): evaluatie VNG-governance: reactie VNG-bestuur (PDF, 1.5 MB) op rapport Wim Deetman  vka
45-E 07-11-17 VNG  Ledenbrief: Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten vka
45-F 08-11-17  Dienst Gezondheid & Jeugd  Brief (PDF, 1.1 MB) en nadere toelichting en onderbouwing (PDF, 2.9 MB) positioneringskeuze Veilig Thuis vka
45-G 08-11-17  Samen Doen  Herinnering (PDF, 527.4 kB): Netwerkbijeenkomst “Gezond in Leerdam” op 15 november a.s. vanaf 19.00 uur in Vereniging WestEnd vka
45-H 08-11-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 16 en 23 november 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
45-I 09-11-17 Ons Leerdam  Rondje Leerdam – 9 november 2017 vka
45-J 09-11-17 Gemeente Dordrecht  Uitnodiging (PDF, 62.5 kB) gemeenteraadsbijeenkomst voor ouders over jeugdhulp op 29 november a.s. vanaf 20.00 uur in het Stadskantoor Dordrecht vka
45-K 09-11-17 Vereniging Sien  Oproep (PDF, 419.6 kB) om kiesdrempels voor mensen met een beperking te verlagen!  vka
45-L 13-11-17 Stichting Groene Hart  De Groene Flits, nummer 569 (13 november 2017) vka
45-M 13-11-17 Bomen stichting  Informatie (PDF, 5.4 MB) over softwareprogramma i-Tree om opbrengsten/baten van bomen in euro’s te berekenen met begeleidende brief  (PDF, 154.6 kB) vka
45-N 13-11-17 Dorpsraad Kedichem  Uitnodiging (PDF, 91.3 kB) openbare dorpsraadvergadering op 22 november 2017 in De Stoof  vka

Brieven van het college aan de raad
datum korte inhoud afhandeling
08-11-17 Cliëntenonderzoek (PDF, 232.9 kB) Wmo vka
08-11-17 Nadere regels 2018 (PDF, 45.3 kB) en volgende jaren in het kader van de activiteitensubsidies met memo (PDF, 97.3 kB) vka
09-11-17 Definitief principe besluit (PDF, 127.0 kB) over aandeelhouderschap Eneco vka

Tijdschriften (liggen in de leeskast)
Naam Korte inhoud Afhandeling
--