Menu

Week 46 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
09-11-17  Van Genderen (SGP)  Digitale dienstverlening  (PDF, 43.2 kB) 08-12-17  
16-11-17  Van Weverwijk (CDA)  Historische collectie  (PDF, 137.1 kB) 23-11-17  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
         

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 Horden (VVD) Nieuwe website gemeente Leerdam 26-09-16  
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
19-10-17 
 
Gros (fractie Gros)  Evenementen Voorwaartsveld  18-11-17  
24-10-17 
 
Wolting (CU)  Vergunninghouders parkeren binnenstad  23-11-17  
26-10-17  Wolting (CU) Inschrijving (jeugd)zorgverleners  25-11-17  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
46-A 14-11-17 BETERnu

Anja ontspoort .... niet

vka
46-B 14-11-17 VNG Handreiking (PDF, 879.3 kB)raden bij afwijkingen omgevingsplan vka
46-C 15-11-17 Landelijke samenwerkingsverband actieve bewoners Essay 'Omgevingswet (PDF, 2.0 MB), bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek' met begeleidende brief  (PDF, 214.7 kB) vka
46-D 15-11-17 Gemeente Apeldoorn Bezwaar (PDF, 106.1 kB) tegen datum referendum vka
46-E 15-11-17 VNG Ledenbrief 17/067: Elektronisch factureren komt eraan; onderneem
alvast stappen
vka
46-F 15-11-17 VNG Ledenbrief: expirimenten met het gedoogd telen van wiet vka
46-G 15-11-17 Gemeente Den Haag Afschrift brief (PDF, 319.0 kB) aandeelhouderscommissie Eneco, uitkomst consultatie vka
46-H 15-11-17 VNG Ledenbrief 17/068: Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten vka
46-I 16-11-17 Gemeente Gorinchem Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 23 en 30 november 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
46-J 16-11-17 U10 Nieuwsbrief november 2017 vka
46-K 16-11-17 RIEC-LIEC  Nieuwsbrief over de integrale aanpak van ondermijning vka
46-L 16-11-17 VNG Ledenbrief 17/069 CvA/LOGA 17/13 - Activering quotumregeling banenafspraak vka
46-M 16-11-17 HVC Kwartaalbericht (PDF, 288.9 kB) najaar 2017 vka
46-N 20-11-17 Stichting Groene Hart Groene Flits 570 - 20 november 2017 vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
--    

Tijdschriften (liggen in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling
--