Menu

Week 49 - 2017

Bekijk hieronder de ingekomen stukken van deze week.


Nieuwe artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
06-12-17  Van der Leest (VVD)  Aanleg Glasvezel  (PDF, 112.0 kB) 05-01-18  

Beantwoorde artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
27-08-16 
 
Horden (VVD)  Nieuwe website gemeente Leerdam (PDF, 326.3 kB)   16-11-17
26-10-17  Wolting (CU)  Inschrijving (jeugd)zorgverleners (PDF, 65.4 kB)   09-11-17

Nog openstaande artikel 45-vragen
Datum Vragensteller Korte inhoud Uiterlijke afdoeningsdatum Afgedaan
14-10-16 Wolting (CU) Aanschaf zonnepanelen 03-11-16  
19-10-17 Gros (Fractiegros) Evenementen Voorwaartsveld 18-11-17  

Brieven van derden aan de raad
Nummer Datum Afzender Korte inhoud Afhandeling
49-A    05-12-17 Omgevingsdienst ZHZ Terugkoppeling (PDF, 126.1 kB) vergadering AB OZHZ d.d. 23 november 2017 ten behoeve van raden en PS vka
49-B 06-12-17 HVC Vooruitblik (PDF, 435.1 kB) AV december 2017 vka
49-C 06-12-17 Gemeente Gorinchem   Agenda’s met stukken voor de raadsbijeenkomsten 14 december 2017 (klik hier voor de digitale agenda) vka
49-D 06-12-17 VNG  Ledenbrief: effecten wijziging Wet minimumloon op het PGB vka
49-E 06-12-17 Klokkenluiders Nederland

Beerput (PDF, 19.5 kB) Nederland met bijlage 1 (JPG, 1.2 MB) en 2 (JPG, 1.4 MB)

vka
49-F 07-12-17 VNG Ledenbrief: Regesrecht Wmo overeenkomst 2018 vka
49-G 07-12-17 Ons Leerdam  Rondje Leerdam - 7 december 2017 vka
49-H 11-12-17 Stichting Groene Hart   De Groene Flits 573 - 11 december 2017 vka
49-I 13-10-17 SamenDoen  Kerstgroet (PDF, 646.3 kB) vka

Brieven van het college aan de raad
Datum Korte inhoud Afhandeling
05-12-17 Tarief Waardlanden (PDF, 124.9 kB) vka
05-12-17 Evaluatie en leerpunten (PDF, 111.1 kB) project Voorwaartsveld vka
05-12-17 Benoeming gemeentesecretaris (PDF, 63.9 kB) vka
05-12-17 Afsluiting dossier Noachschool (PDF, 48.3 kB) vka

Tijdschriften (in de leeskamer)
Korte inhoud Afhandeling