Menu

Inspreekrecht

Bij raadsvergaderingen heeft u de mogelijkheid uw standpunten en meningen naar voren te brengen. Dit noemen we inspreekrecht.

Een raadsvergadering begint met de inspreektijd. Hierin kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Insprekers kunnen zich tijdens kantooruren melden bij de griffier: 0345 - 636 375;
  • Dit kan ook nog op de dag van de raadsvergadering tot 17.00 uur;
  • Op de avond van de raadsvergadering kunt u zich ook nog opgeven;
  • U dient zich dan voor 19.15 uur aan te melden bij de bode op het Hofje van Mevrouw van Aerden;
  • U dient uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en het onderwerp waarover u wilt inspreken;
  • Iedere spreker krijgt maximaal 5 minuten, maar de totale inspreektijd duurt een half uur;
  • Zijn er meer dan 6 insprekers, dan wordt de tijd per persoon korter;
  • Inspreken kan over alle onderwerpen, ook onderwerpen die niet op de agenda staan.