Menu

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt 19 leden, verdeeld over 7 politieke partijen. Meer informatie over de 19 raadsleden kunt u vinden op de pagina over de samenstelling van de raad.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie worden gehouden in de Raadzaal in Het Hofje van Mevrouw Van Aerden aan de Kerkstraat 67 in Leerdam. De raad vergadert volgens een vast vergaderschema.

Vergaderstukken raadplegen

De vergaderstukken zijn online te raadplegen. Dit kan via de kalender.
De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de bibliotheek van Leerdam en in de informatiehoek op het stadskantoor.
Via de gratis app ‘RaadDigitaal’ van SIMgroep zijn de openbare vergaderstukken van veel gemeenten, waaronder Leerdam, ook op een tablet in te zien.

logo van de app van RaadDigitaal