Menu

Wat doet de rekenkamer

De Lokale Rekenkamer Leerdam levert een bijdrage aan het goed functioneren van de gemeente. Ze richt daarvoor de aandacht van de raad op de controlerende taak. De rekenkamer voert daarom jaarlijks onderzoek uit. Daarmee geeft de rekenkamer inzicht en eventueel advies voor verbeteringen.

Onderzoek

De rekenkamer richt zich in haar onderzoek op:

  • de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid;
  • de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van de gemeentelijke organisatie;
  • de controle op het rechtmatig beheer
  • en de financiële verantwoording.

Onderwerpen

Bij het bepalen van het onderwerp hanteert de rekenkamer de volgende criteria:

  • de aanwezigheid van risico’s;
  • de maatschappelijke relevantie;
  • de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad;
  • het financiële, organisatorische of bestuurlijke belang.